Základní školy - Východní Čechy

321 - 330 firem z 644 nalezených

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Nové Město nad Metují, Komenského 15 kontakt +420 491 474 264

Základní škola Komenského 15 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni (1. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 550 žáků, v současnosti se počet žáků pohybuje v rozmezí 300-400 žáků, z toho přibližně 7 - 10 % tvoří skupina žáků integrovaných se speciálními potřebami.

web www.zskom.cz

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1 kontakt +420 491 474 171

Žákům naší školy nabízíme široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Žáci, učitelé a rodiče se stávají spolupracovníky. Komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni. Je založena na vzájemném respektu, úctě. Toho jsou důkazem konzultační dny, které probíhají jednou za pololetí, kde se všichni zúčastnění (učitel - žák - rodič) vyjadřují k otázkám vzdělávání, sociálních vztahů ve třídě i k organizaci školy. Vytváříme podmínky pro rozvoj schopností i talentu žáků. Jako škola bezbariérová nabízíme…

web www.zskrcin.cz

Městský úřad Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 96 kontakt +420 491 419 611, (1 pobočka)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.novemestonm.cz

Obecní úřad Desná

Desná, Desná 100 kontakt +420 461 631 262

Obec Desná leží v okrese Svitavy, jihozápadně od města Litomyšl, vzdáleného 12 km, v nadmořské výšce od 400 do 480 metrů. Ráz krajiny je členitý, s dominantním údolím řeky Desná a s četnými lesíky, háji a stráněmi a rovinatou částí polí.

web www.obecdesna.cz

Obec Librantice

Třebechovice nad Labem, Librantice 80 kontakt +420 495 431 905

Obec vznikla zřejmě již při lánové kolonizaci ve 13. století. První písemná zmínka o obci je však až z roku 1496. Samostatnou obcí se Librantice stávají za vlády Marie Terezie, k roku 1779.

web www.librantice.cz

Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Náchod, Příkopy 1186 kontakt +420 491 427 252

Bezbariérová základní škola pro 690 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou. Součástí školy je víceúčelové sportoviště.

web www.zsplhov.cz

Základní škola, Sobotka, okres Jičín

Sobotka, Jičínská 136 kontakt +420 493 571 539

Škola působí ve dvou propojených budovách, historická část je z roku 1893, moderní přístavba z roku 1999, kdy škola prošla celkovou rekonstrukcí. Do obou budov je bezbariérový přístup, k dispozici je osobní výtah. Ve škole je 13 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, odborná učebna fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, školní dílna, tělocvična, gymnastický sál s venkovní terasou, cvičný byt, knihovna…

web www.zssobotka.cz

Obecní úřad Mladějov

Mladějov, Mladějov 45 kontakt +420 493 576 116

Obec Mladějov je zasazena do půvabného prostředí v samé blízkosti Českého ráje. Mladějov bývá právem zván branou do Českého ráje.

web www.mladejov.e-obec.cz

Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A.Krause

Pardubice, Artura Krause 2344 kontakt +420 466 304 934

Škola byla založena v roce 1990 a její součástí je základní škola praktická, mateřská škola speciální, školní družina a školní jídelna. Základním posláním školy je výchova a vzdělávání mentálně handicapovaných dětí a žáků. Používáme alternativní a tvořivé metody výuky, dále nabízíme široké spektrum aktivit a činností. Ve škole pracuje školní pycholog, který provádí individuální a skupinovou terapeutickou práci se žáky, pedagogy a rodiči.

web www.skolakr.cz

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240

Dolní Lánov, Dolní Lánov 240 kontakt +420 499 522 209

Naše škola je speciální pedagogické zařízení, které poskytuje vzdělání dětem se specifickými poruchami učení a chování natolik závažnými, že znemožňují vzdělání ve třídách v běžných školách.

web www.ddlanov.cz
« předchozí 1 17 30 31 32 33 34 35 36 49 65 další »