Základní školy - Chrudim

1 - 20 firem z 61 nalezených

Základní škola Ležáků Hlinsko

Hlinsko, ul. Ležáků 1449 kontakt +420 469 311 597

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola sdružuje Základní školu, Základní školu praktickou a speciální a školní družinu.

web www.zslezaku.cz

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim

Orel, Orel 71 kontakt +420 469 681 429, (1 pobočka)

Naše základní škola a mateřská škola sídlí ve dvou budovách. Základní škola je malotřídní s pěti ročníky prvního stupně. Vyučuje se ve dvou třídách s maximální kapacitou 50 žáků. Žáci pro svůj volný čas využívají prostory školní družiny, tělocvičny i třídy vybavené počítači a interaktivní technikou. Mohou využít nabídky zájmových kroužků. Mateřskou školu navštěvuje 28 dětí ve věku tři až šest let. Zahrady, které ke školám přiléhají, jsou vybaveny pískovištěm, průlezkami, lavičkami a houpačkami.…

web www.skolaorel.cz

Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403

Hlinsko, Smetanova 403 kontakt +420 469 326 421

Základní škola pro 400 studentů se školní družinou. Poctivá hlinecká škola s více jak padesátiletou tradicí nacházející se v klidné části města. Vzdělávací program "Škola v pohybu" je vytvořen tak, aby kromě kvalitní výuky zdůrazňoval i pohybovou složku, která se z běžného života dětí čím dál více vytrácí. Vybavení, stabilizovaný pedagogický sbor a třeba i menší počty dětí ve třídách dělají zajímavou nabídku.

web www.zssmetanova.cz

Základní škola a Praktická škola Chotěboř (Chrudim)

Chotěboř, Hradební 529 kontakt +420 569 624 502, (2 pobočky)

Působíme jako úplná základní škola s kapacitou pro 76 žáků se školní jídelnou, družinou a internátem. Praktická škola působí jako střední škola pro děti s mentálním postižením. Žáci mohou být zařazeni do základní školy praktické nebo základní školy speciální. Po jejich absolvování mohou ve vzdělávání pokračovat v praktické dvouleté škole. Naše škola nabízí řadu zájmových kroužků např. kroužek keramiky, počítačový, dramatický, kroužek stolního tenisu, sportovně turistický, kroužek vaření,…

web www.zs-chotebor.com

MĚSTO GOLČŮV JENÍKOV (Chrudim)

Golčův Jeníkov, Nám. T. G. Masaryka 110 kontakt +420 569 435 310, (2 pobočky)

První písemná zpráva pochází z roku 1308. Město se nachází v nadmořské výšce 376 metrů. Na území žije 2639 obyvatel. Nejstarší dochovanou stavební památku Golčova Jeníkova představuje hřbitovní kostel sv. Markéty. Děkanský kostel sv. Františka Serafínského na severním konci náměstí tvoří jednu z dominant Golčova Jeníkova. Věž se zvonicí patří k jedné z rarit Golčova Jeníkova.

web www.golcuv-jenikov.cz

Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 (Chrudim)

Pardubice, Družstevní 305 kontakt +420 466 401 885, (1 pobočka)

Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 byla slavnostně otevřena 1. září 1965. Její součástí je školní družina a školní jídelna.Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. Na prvním stupni probíhá v jedné paralelní třídě v každém ročníku výuka metodou Montessori. Na druhém stupni si mohou žáci od šestého ročníku vybrat rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. Škola rovněž nabízí velké množství zájmových kroužků.

web www.zspolabiny1.cz

Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Chrudim, Víta Nejedlého 482 kontakt +420 469 630 249

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a turismus, management a turismus.

web www.hotelovaskola.chrudim.cz

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim

Skuteč, Žďárec u Skutče 8 kontakt +420 731 557 456

Základní a mateřská škola s jídelnou a školní družinou.

web www.zszdarec.cz

Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim

Morašice, Morašice 59 kontakt +420 468 003 630

Naše základní škola je školou malotřídní, v jedné třídě se vyučuje společně několik ročníků. Výuka v naší malotřídce není o nic horší než ve velkých školách. Naopak. U nás jsou děti od začátku vedeny k samostatnosti při práci v hodinách, běžně se zde pracuje ve skupinkách, zařazujeme projektové vyučování i jiné moderní metody. Díky malému počtu žáků se učitelé dětem individuálně věnují, mají o nich neustále přehled. Děti ve třídách přirozeně navazují kontakt se staršími nebo mladšími spolužáky,…

web www.skola-morasice.cz/

Základní škola a mateřská škola Nové Hrady

Nové Hrady u Skutče, Nové Hrady 47 kontakt +420 469 325 101, (1 pobočka)

Základní škola pro 40 žáků s družinou a jídelnou.

web www.zsnovehrady.cz

Základní umělecká škola Chrudim

Chrudim, Obce Ležáků 92 kontakt +420 469 620 321

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

web www.zuschrudim.cz

Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Chrudim, Dr.Václava Peška 768 kontakt +420 469 630 367

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Provoz školní jídelny nabízí také stravování pro žáky, kteří mají diagnostikovanou celiakii. Umožňujeme stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytujeme stravovací služby pro zaměstnance škol a školských zařízení a veřejnost.

web www.zspeska.cz

Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958

Chrudim, Dr.Malíka 958 kontakt +420 469 620 607

Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně velmi zdatní a aktivní učitelé (věkový průměr ve školním roce 2012/2013 je 41,7 let, z celkového počtu třiceti vyučujících je sedm mužů). Ve škole dále pracuje speciální pedagog, který úzce spolupracuje s učiteli a je k dispozici dětem i jejich rodičům. Podle možností pomáhají při výuce žáků se speciálními zdravotními potřebami 3 asistenti pedagoga. Provoz školní družiny zajišťují čtyři vychovatelky.

web www.zsmalika.cz

Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6

Chrudim, Školní náměstí 6 kontakt +420 469 623 054

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a družinou.

web www.zsskolninamesti.cz

Základní Škola, Školní náměstí 6

Chrudim, školní náměstí 6 kontakt +420 469 620 383, (1 pobočka)

Naše škola je umístěna v samém centru města Chrudim. V roce 2010 došlo ke sloučení dvou škol ZŠ, Chrudim, Školní náměstí 6 a ZŠ, Chrudim, Sladkovského 28.

web www.zsskolninamesti.cz/

Základní škola Zaječice, okres Chrudim

Zaječice, Zaječice 49 kontakt +420 469 665 442

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání kulturních akcí v průběhu celého roku.

web zszajecice.webnode.cz

Základní škola Vejvanovice

Hrochův Týnec, Vejvanovice 56 kontakt +420 469 692 708

Začátkem 18. století stála ve Vejvanovicích malá, dřevěná a velmi chatrná školní budova. Pro nevyhovující podmínky k výuce bylo na počátku 19. století rozhodnuto o stavbě školy nové. Tehdy školu navštěvovalo kolem 220 žáků. I tato budova však záhy potřebám školy nestačila a proto se v roce 1883 začalo se zcela novou stavbou. Již v roce 1885 byla škola slavnostně zkolaudována.

web www.zsvejvanovice.cz

Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim

Třemošnice, Internátní 217 kontakt +420 469 661 719

Základní škola s rozšířenou výukou moderní gymnastiky a cyklistiky, s mnoha venkovními hřišti.

web www.zs-tremosnice.cz

Základní škola Slatiňany,T.G. Masaryka 136 okres Chrudim

Slatiňany, T. G. Masaryka 136 kontakt +420 469 681 413

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 600 žáků s družinou. V blízkosti školy je školní jídelna. Naše škola se svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem svou pozornost zaměřuje na péči na mezilidské vztahy a k úctě k přírodě. Dále reagujeme na zájmy dětí zaváděním nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty jako pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření a rozvoj rétorických dovedností. V naší škole se vzdělávají nejenom…

web www.zsslatinany.net

Základní škola, Seč, okres Chrudim

Seč, Čs. pionýrů 298 kontakt +420 469 676 210

Moderní základní škola s družinou. Škola je kompletně připojena na Internet. Na škole mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky.

web www.zs-sec.cz
« předchozí 1 2 3 4 další »