Základní škola Ležáků Hlinsko

Na Základní škole Ležáků Hlinsko se zaměřujeme na individuální rozvoj osobnosti našich žáků. Podporujeme jejich potřeby, zájmy a nadání. V naší škole poskytujeme vzdělávání dětí v přípravné třídě. Samozřejmou součástí naší školy je školní družina a školní jídelna. Na našem webu najdete veškeré důležité informace včetně rozvrhů hodin.

70913501 ARES
Vznik 2001
Telefony 469 311 597
Sociální sítě facebook.com
Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA (ředitel školy)
Mgr. Milada Konečná (zástupce ředitele)
  • Základní škola Hlinsko, základní škola, školní časopis, školní parlament, školní zahrada, školní jídelna, školní družina, speciální vzdělávací potřeby, třídní schůzky, školská rada, adresa školy, kontakty školy, vedení školy, zahájení vyučování, letní prázdniny, schránka důvěry, projekty, úspěchy školy, školní vzdělávací program, speciálně pedagogická péče, logopedická péče, výuka cizích jazyků, výuka anglického jazyka, výuka německého jazyka, výuka ruského jazyka, divadelní kroužek, zájmové kroužky, rozvrhy hodin, přípravná třída
  • Jsme úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem. Náš školní vzdělávací program Krok za krokem vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

    Svým žákům poskytujeme rozšířenou výuku cizích jazyků. Výuka anglického jazyka u nás probíhá už od 1. třídy. V 7. třídě si žáci vybírají druhý cizí jazyk, a to německý jazyk, nebo ruský jazyk. 

    Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme speciálně pedagogickou péči a žákům s vadami řeči nabízíme logopedickou péči

    Součástí naší školy je školní družina, školní jídelna a školní knihovna.