Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756

Provozujeme základní školu se sportovními třídami pro 700 žáků. Součástí naší školy je školní družina a školní jídelna. Ve škole vedeme několik zájmových kroužků – dovedné ruce, flétna, angličtina a další. Veškeré aktuality najdete na našich webových stránkách.

70888116 ARES
Vznik 2001
Telefony 469 669 640
Mgr. Jindřich Vyhnánek (ředitel)
  • Základní školy, ZŠ, sportovní třídy, sportovní školy, sportovní třídu zaměřená na atletiku, třída s fotbalovou skupinou, fotbalové školy, fotbalové třídy, školní družiny, školní jídelny, zájmové kroužky, lyžařské kurzy, poznávací zájezdy do zahraničí, sportovní kurzy, pavučina, atletika, Městský fotbalový klub, ZŠ Chrudim
  • Naše Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, poskytuje základní vzdělání podle požadavků MŠMT. Sportovně talentovaným žákům nabízíme možnost navštěvovat od 6. třídy sportovní třídu zaměřenou na atletiku, nebo třídu s fotbalovou skupinou.

    Žákům poskytujeme výborné zázemí pro výuku a jejich rozvoj. Klademe důraz na jejich jazykovou vybavenost.

    Pořádáme výlety za sportem a kulturou, zahraniční poznávací zájezdy, besedy, besídky, školy v přírodě a sportovní kurzy včetně lyžařských kurzů.