Základní školy - Východní Čechy

311 - 320 firem z 644 nalezených

Základní škola Valdice, okres Jičín

Valdice, Jičínská 30 kontakt +420 493 533 328

Základní škola od 1-5 třídy se školní družinou. Od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk, velká péče je věnována integrovaným dětem, dětem s vývojovými poruchami učení, logopedickými a jinými poruchami a i dětem jinak handicapovaným.

web www.zsvaldice.cz

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Trutnov, V Domcích 488 kontakt +420 499 813 077

Provozujeme základní školu pro 720 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme výuku anglického, francouzského a německého jazyka. Rozšířená výuka sportu.

web www.zsvdomcich.cz

ZŠ Smiřice

Hradec Králové, Jiráskova 206 kontakt +420 495 422 146

Základní škola s družinou a jídelnou.

web www.zs.mestosmirice.cz

ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec

Červený Kostelec, Komenského 540 kontakt +420 491 465 709

Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec - škola pro 910 žáků se školní družinou a školní jídelnou.

web www.zsvhejny.cz

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Vysoké Mýto, Rokycanova 761 kontakt +420 460 000 685

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

web www.szs-vysokemyto.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Hradec Králové, Nerudova 1180 kontakt +420 495 535 955

Soukromá speciální škola pro lidi s různým stupněm mentálního deficitu.

web www.daneta.cz

Speciální základní škola Litomyšl

Litomyšl, 9.května 1181 kontakt +420 461 612 365

Speciální škola pro žáky se zdravotním a s kombinovaným postižením s důrazem na individuální přístup a možnosti každého žáka, se zaměřením na socializaci, samostatnost a rehabilitaci.

web www.specialnizslitomysl.cz

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Nové Město nad Metují, Komenského 15 kontakt +420 491 474 264

Základní škola Komenského 15 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni (1. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 550 žáků, v současnosti se počet žáků pohybuje v rozmezí 300-400 žáků, z toho přibližně 7 - 10 % tvoří skupina žáků integrovaných se speciálními potřebami.

web www.zskom.cz

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1 kontakt +420 491 474 171

Žákům naší školy nabízíme široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Žáci, učitelé a rodiče se stávají spolupracovníky. Komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni. Je založena na vzájemném respektu, úctě. Toho jsou důkazem konzultační dny, které probíhají jednou za pololetí, kde se všichni zúčastnění (učitel - žák - rodič) vyjadřují k otázkám vzdělávání, sociálních vztahů ve třídě i k organizaci školy. Vytváříme podmínky pro rozvoj schopností i talentu žáků. Jako škola bezbariérová nabízíme…

web www.zskrcin.cz

Městský úřad Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 96 kontakt +420 491 419 611, (1 pobočka)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.novemestonm.cz
« předchozí 1 17 29 30 31 32 33 34 35 49 65 další »