Advokátní, právní kanceláře - Východní Čechy

111 - 120 firem z 445 nalezených

JUDr. Danuše Polláková Staňková

Pardubice, Jindřišská 1441 kontakt +420 466 921 797

Kancelář poskytuje právní služby v rámci generální praxe, s užší specializací na právo občanské, rodinné a právo nemovitostí.

web www.pollakova-stankova.cz

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ - JUDr. Čepelová Olga, Ph.D.

Hradec Králové, Buzulucká 431/2 kontakt +420 495 425 138

Zajistíme Vám sepsání notářských zápisů či jiných listin, případně i dalších dokumentů v rámci komplexního právního servisu (např. provedeme přímý zápis do obchodního rejstříku, popřípadě vyhotovení návrhu na obchodní rejstřík, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a veškerých dalších souvisejících listin ve spojitosti se založením či změnou obchodních společností nebo družstev), včetně zajištění všech jednání s příslušným katastrálním úřadem, popř. s obchodním rejstříkem.

web www.notarkavhradci.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Milotínská Jana JUDr.

Chrudim, K Presům 1078 kontakt +420 720 470 762

Naše advokátní kancelář z Chrudimi poskytuje právní služby v oblasti generální praxe. Věnujeme se všem oborům práva, zejména občanskému a rodinnému právu, obchodnímu, pracovnímu, insolvenčnímu právu, trestnímu a správnímu právu. Poskytujeme právní poradenství, soupis právních rozborů, smluv, žalob a jiných podání, zastupování v řízení soudním a správním. V případě potřeby nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle. Najdete nás v Chrudimi.

zobrazit detail

Mgr. Josef Zeman, advokát

Trutnov, Žižkova 498 kontakt +420 774 555 432

Akdvokátní kancelář Mgr. Bc. Josef Zeman, advokát poskytuje své právní služby v Trutnově od roku 2014. Zaměřujeme se především na právo trestní, právo občanské, právo obchodní a právo rodinné.

web www.aktrutnov.cz

Filipová Jana Mgr. - notářka

Ústí nad Orlicí, Komenského 156 kontakt +420 465 526 164

V rámci notářství poskytujeme veškeré notářské a právní služby, zejména zajištění převodu majetku (darovací, kupní smlouva), zakládání či změny obchodních společností, osvědčování, sepisování závětí, ověřování podpisů, ověřování kopií listin, přijímání peněz a listin do úschovy, vydávání výpisů z obchodního rejstříku, identifikace a další.

zobrazit detail

Mgr. ZUZANA GOLOVÁ, advokát

Pardubice, Smilova 547 kontakt +420 466 610 412

Poskytuji advokátní služby zejména v oboru občanského, rodinného, trestního a obchodního práva v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

web pravnikpardubice.cz

Notář Pardubice - Mgr. Dalibor Novák

Pardubice, náměstí Republiky 56 kontakt +420 469 811 427

Notářská kancelář Mgr. Dalibor Novák v Pardubicích. Nabízené notářské služby jsou poskytovány jak občanům, tak i podnikatelům, přičemž přístup notáře je v každém případě individuální, se snahou o dosažení optimálního řešení právních záležitostí, se kterými klienti za notářem přicházejí.

web www.notarnovak.cz

Mgr. Ondřejková Markéta, advokát

Vrchlabí, Krkonošská 153 kontakt +420 737 562 594

Advokát.

zobrazit detail

JUDr. TOMÁŠ TINTĚRA, advokát - Advokátní kancelář

Svitavy, Olomoucká 1097/26 kontakt +420 602 227 039

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní servis, pokrývající široký rozsah potřeb klientů, od podpory Vašeho podnikání, po Vaše osobní záležitosti. Specializace především na oblasti vztahů k nemovitostem, smluvní právo, rodinné právo.

web www.tomastintera.cz

Mgr. Ing. ZDENĚK CVEJN, advokát

Hradec Králové – Pražské Předměstí, Kollárova 1114/5 kontakt +420 494 900 057

Advokátní kancelář poskytuje formou komplexního právního poradenství a zastupování odborné advokátní služby v oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního, trestního, správního práva, insolvenčního řízení a práv k nemovitým věcem.

web www.akcvejn.cz
« předchozí 1 9 10 11 12 13 14 15 23 34 45 další »