Základní školy - Východní Čechy

461 - 480 firem z 643 nalezených

Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Náchod, Drtinovo náměstí 121 kontakt +420 491 814 790

Provozujeme základní škola s jídelnou a družinou.

web www.zs-nachod.cz

Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod

Velké Poříčí, Náměstí 320 kontakt +420 491 482 286

Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod - Naši školu navštěvuje okolo 200 dětí, kterým poskytujeme vzdělání na prvním i druhém stupni základní školy.

web www.zsvporici.cz

Základní škola, Žďár nad Metují, okres Náchod

Žďár nad Metují, Žďár nad Metují 73 kontakt +420 491 541 143

ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Jsme málotřídní škola s 1. - 5.ročníkem , které jsou od září 2013 spojeny do tří tříd. Sídlo školy je v budově č.p. 73 ve Žďáru nad Metují, kapacita byla v uplynulých letech stanovena na 42 žáků, od září 2012 pak na 50 žáků. Poslední úprava proběhla od září 2013, kdy byla zápisem v rejstříku škol a školských zařízení stanovena nejvyšší možná kapacity 80 žáků. Ve školním roce 2015 - 2016 poskytuje škola základní vzdělávání 55 žákům. Zájmová činnost…

web www.skola.zdarnadmetuji.cz

Základní škola, Velichovky, okres Náchod

Velichovky, Jaroměřská 73 kontakt +420 491 880 186

Základní škola, Velichovky, okres Náchod je organizace s příspěvkovou formou hospodaření. Statutárním orgánem právnické osoby je ředitelka školy. Škola je malotřídní, trojtřídní, je tvořena dvěma složkami: základní školou a školní družinou. Budova se nachází u místní komunikace, na pozemku školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, doskočiště, travnatá plocha je osázena okrasnými stromy a keři, nechybí ani záhon růží. Ve školním roce 2010/2011 v únoru proběhla výměna všech…

web www.zsvelichovky.cz

Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy

Dolní Újezd u Litomyšle, Dolní Újezd 342 kontakt +420 461 632 816

První zmínka, která dokládá existenci školy v Dolním Újezdě, je v Trautmansdorfském urbáři k roku 1659. Nejstarší škola stála na místě dnešní mateřské školy (č. p. 55) a spadala pod pravomoc vrchnosti. Výuka byla řízena vikariátem, vyučovalo se náboženství a triviu – čtení, psaní a počítání. Školní docházka byla nepovinná, od jara do podzimu chodily do školy děti z Dolního Újezdu, Poříčí, Mladočova, Desné, Horního Újezdu a Osíku.

web www.zsdu.cz

Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy

Čistá u Litomyšle, Čistá 3 kontakt +420 461 634 115

Naše základní škola je malotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících a je upřednostňován samostatný první ročník. Nízký počet žáků umožňuje uplatnit individuální přístup k žákům.

web www.cista.wz.cz

Základní škola, Vidlatá Seč, okres Svitavy

Litomyšl, Vidlatá Seč 56 kontakt +420 461 631 333

Provoz základní školy.

web zsvidlatasec.cz

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

Moravská Třebová, Palackého 1351/35 kontakt +420 461 318 291

Provoz základní školy.

web www.2zsmtrebova.cz

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

Moravská Třebová, Čs. armády 179/17 kontakt +420 461 542 936

Provozujme základní školu.

web www.zskrizovatka.cz

Základní škola a Mateřská škola Linhartice

Moravská Třebová 1, Linhartice 116 kontakt +420 461 316 189

Provozujeme základní škola od 1. do 4. ročníku.

web www.zslinhartice.webnode.cz

Masarykova základní škola Polička

Polička, nábř. Svobody 447 kontakt +420 461 729 550

Hlavní budova školy byla postavena v letech 1927 – 28 na poličském nábřeží nad Synským rybníkem a tvoří jednu z dominant města. Kromě hlavní budovy k ní patří ještě samostatná budova školního pavilonu, kde jsou v současné době umístěny třídy prvních dvou ročníků a pět oddělení školní družiny. K hlavní budově byla v roce 2007 přistavena sportovní hala s odpovídajícím sociálním zázemím, kde je dále umístěn víceúčelový sportovní sál a velká učebna informatiky.

web www.zsmaspolicka.cz

Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná

Lubná u Poličky, Lubná 34 kontakt +420 461 745 184

Provozujeme základní a mateřskou školu.

web www.zslubna.cz

Základní škola a Mateřská škola Sádek, okres Svitavy

Polička, Sádek 55 kontakt +420 461 724 465

Provozujeme základní a mateřskou školu.

web www.obecsadek.cz/skola

Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice

Borová u Poličky, Pustá Kamenice 118 kontakt +420 461 743 239

Provozujeme základní a mateřskou školu s kapacitou 16 dětí.

web zsams.pustakamenice.cz

Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy

Chornice, Nádražní 19 kontakt +420 461 322 033

Provozujeme základní školu pro 2.stupeň.

web www.zschornice.cz

Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy

Křenov, Křenov 141 kontakt +420 461 100 581

Provozujeme základní a mateřskou školu.

web www.krenov.cz, www.zsamskrenov.cz

Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy

Třebařov, Třebařov 82 kontakt +420 461 324 118

Provozujeme základní a mateřskou školu.

web www.zstrebarov.cz

Základní škola, Radiměř, okres Svitavy

Radiměř, Radiměř 211 kontakt +420 461 594 139

Provozujeme základní školu.

web www.100let.webnode.cz

Základní škola Vítějeves, okres Svitavy

Vítějeves, Vítějeves 80 kontakt +420 461 526 154

Provozujeme základní školu.

web www.zsvitejeves.cz

Základní škola Kunčina, okres Svitavy

Kunčina, Kunčina 248 kontakt +420 461 318 326

Jsme základní škola se zaměřením a rozvoj tvůrčích schopností žáků, aktivního naslouchání a komunikace, zlepšování školního prostředí. Škola zajišťuje tyto kroužky: angličtina, logopedie, výtvarný kroužek, florbal, náboženství, Stonožka.

web www.zskuncina.cz
« předchozí 1 9 17 21 22 23 24 25 26 27 33 další »