Základní školy - Východní Čechy

301 - 320 firem z 612 nalezených

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130

Hradec Králové, Habrmanova 130/12 kontakt +420 495 538 341

Naše škola stojí v centru Hradce Králové, 100 m vlevo přijíždíte-li na známou křižovatku U Koruny ze směru Gočárovou třídou od Ulrichova náměstí. S umístěním školy souvisí i dobrá dostupnost městské hromadné dopravy, vlakového nádraží a terminálu autobusového nádraží. Naše Základní škola Habrmanova sousedí s ZUŠ Habrmanova, se kterou máme velmi dobré vztahy, spousta našich žáků uměleckou školu navtěvuje. Základní škola Habrmanova má 2 budovy, v hlavní budově probíhá výuka a v budově družiny,…

web www.habrmanova.cz

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235

Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 kontakt +420 499 320 901

ZŠ Schulzovy sady je úplná základní škola zařazená do sítě škol. Ve školním roce 2015/2016 ji v celkem 35 třídách navštěvuje přes 800 žáků, o které se stará početný pedagogický sbor a řada správních zaměstnanců. Všichni žáci se mohou výhodně, zdravě a chutně stravovat ve vlastní školní jídelně, která pro ně k obědu připravuje výběr ze dvou jídel. Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

web www.zsschsady.cz

Základní škola Valdice, okres Jičín

Valdice, Jičínská 30 kontakt +420 493 533 328

Základní škola od 1-5 třídy se školní družinou. Od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk, velká péče je věnována integrovaným dětem, dětem s vývojovými poruchami učení, logopedickými a jinými poruchami a i dětem jinak handicapovaným.

web www.zsvaldice.cz

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Trutnov, V Domcích 488 kontakt +420 499 813 077

Provozujeme základní školu pro 720 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme výuku anglického, francouzského a německého jazyka. Rozšířená výuka sportu.

web www.zsvdomcich.cz

ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec

Červený Kostelec, Komenského 540 kontakt +420 491 465 709

Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec - škola pro 910 žáků se školní družinou a školní jídelnou.

web www.zsvhejny.cz

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Vysoké Mýto, Rokycanova 761 kontakt +420 460 000 685

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

web www.szs-vysokemyto.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Hradec Králové, Nerudova 1180 kontakt +420 495 535 955

Soukromá speciální škola pro lidi s různým stupněm mentálního deficitu.

web www.daneta.cz

Speciální základní škola Litomyšl

Litomyšl, 9.května 1181 kontakt +420 461 612 365

Speciální škola pro žáky se zdravotním a s kombinovaným postižením s důrazem na individuální přístup a možnosti každého žáka, se zaměřením na socializaci, samostatnost a rehabilitaci.

web www.specialnizslitomysl.cz

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Nové Město nad Metují, Komenského 15 kontakt +420 491 474 264

Základní škola Komenského 15 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni (1. až 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 550 žáků, v současnosti se počet žáků pohybuje v rozmezí 300-400 žáků, z toho přibližně 7 - 10 % tvoří skupina žáků integrovaných se speciálními potřebami.

web www.zskom.cz

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1 kontakt +420 491 474 171

Žákům naší školy nabízíme široké vyrovnané všeobecné vzdělání. Žáci, učitelé a rodiče se stávají spolupracovníky. Komunikace mezi nimi probíhá na partnerské úrovni. Je založena na vzájemném respektu, úctě. Toho jsou důkazem konzultační dny, které probíhají jednou za pololetí, kde se všichni zúčastnění (učitel - žák - rodič) vyjadřují k otázkám vzdělávání, sociálních vztahů ve třídě i k organizaci školy. Vytváříme podmínky pro rozvoj schopností i talentu žáků. Jako škola bezbariérová nabízíme…

web www.zskrcin.cz

Městský úřad Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 96 kontakt +420 491 419 611, (1 pobočka)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.novemestonm.cz

Obecní úřad Desná

Desná, Desná 100 kontakt +420 461 631 262

Obec Desná leží v okrese Svitavy, jihozápadně od města Litomyšl, vzdáleného 12 km, v nadmořské výšce od 400 do 480 metrů. Ráz krajiny je členitý, s dominantním údolím řeky Desná a s četnými lesíky, háji a stráněmi a rovinatou částí polí.

web www.obecdesna.cz

Obec Librantice

Třebechovice nad Labem, Librantice 80 kontakt +420 495 431 905

Obec vznikla zřejmě již při lánové kolonizaci ve 13. století. První písemná zmínka o obci je však až z roku 1496. Samostatnou obcí se Librantice stávají za vlády Marie Terezie, k roku 1779.

web www.librantice.cz

Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Náchod, Příkopy 1186 kontakt +420 491 427 252

Bezbariérová základní škola pro 690 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou. Součástí školy je víceúčelové sportoviště.

web www.zsplhov.cz

Základní škola, Sobotka, okres Jičín

Sobotka, Jičínská 136 kontakt +420 493 571 539

Škola působí ve dvou propojených budovách, historická část je z roku 1893, moderní přístavba z roku 1999, kdy škola prošla celkovou rekonstrukcí. Do obou budov je bezbariérový přístup, k dispozici je osobní výtah. Ve škole je 13 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, odborná učebna fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, školní dílna, tělocvična, gymnastický sál s venkovní terasou, cvičný byt, knihovna…

web www.zssobotka.cz

Obecní úřad Mladějov

Mladějov, Mladějov 45 kontakt +420 493 576 116

Obec Mladějov je zasazena do půvabného prostředí v samé blízkosti Českého ráje. Mladějov bývá právem zván branou do Českého ráje.

web www.mladejov.e-obec.cz

Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A.Krause

Pardubice, Artura Krause 2344 kontakt +420 466 304 934

Škola byla založena v roce 1990 a její součástí je základní škola praktická, mateřská škola speciální, školní družina a školní jídelna. Základním posláním školy je výchova a vzdělávání mentálně handicapovaných dětí a žáků. Používáme alternativní a tvořivé metody výuky, dále nabízíme široké spektrum aktivit a činností. Ve škole pracuje školní pycholog, který provádí individuální a skupinovou terapeutickou práci se žáky, pedagogy a rodiči.

web www.skolakr.cz

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240

Dolní Lánov, Dolní Lánov 240 kontakt +420 499 522 209

Naše škola je speciální pedagogické zařízení, které poskytuje vzdělání dětem se specifickými poruchami učení a chování natolik závažnými, že znemožňují vzdělání ve třídách v běžných školách.

web www.ddlanov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Náchod, Bartoňova 1005 kontakt +420 491 428 345

Základní škola pro 800 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

web www.zstgmnachod.cz

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Trutnov, Voletiny 1 kontakt +420 499 841 562

Základní škola pro 150 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici je třída pro žáky se specifickými poruchami učení, 9 postupných ročníků a 1 oddělení školní družiny. Zajišťujeme logopedickou a nápravnou péči. Nabízíme kroužek keramiky, počítačů a pohybových aktivit.

web www.zsvoletiny.cz
« předchozí 1 9 13 14 15 16 17 18 19 24 31 další »