Speciální školy - Východní Čechy

51 - 60 firem z 68 nalezených

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Janské Lázně, Obchodní 282 kontakt +420 499 875 175

Střední škola poskytuje vzdělávání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (s tělesným a zdravotním handicapem). Škola má celorepublikovou působnost, je přímo řízena MŠMT a poskytuje žákům možnost ubytování v internátu a celodenní stravování. Ke každému žákovi uplatňujeme individuální přístup. V rámci mimoškolní činnosti mají studenti možnost se zapojit do různých zájmových aktivit.

web www.oajl.cz

Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Nové Město nad Metují, Rašínova 313 kontakt +420 491 474 299

Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

web www.nonanmnm.com

Mateřská škola Sloupno

Smidary, Sloupno 69 kontakt +420 495 493 361

Mateřšká škola i pro děti s mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým či zrakovým postižením. Pro děti je kromě jiného připravena synergeticko reflexní terapie, míčkování, relaxace v masážním bazénu, logopedické péče a množství zájmových kroužků.

zobrazit detail

Mateřská škola Vrchlabí, Letná

Vrchlabí, Letná 1249 kontakt +420 449 421 986, (1 pobočka)

Čtyčtřídní mateřská škola s jídelnou a jednou ze tříd pro děti s DMO, LMD, úzkostné, zdravotně oslabené i pro ty, které do žádných "škatulek" nezapadají. Program je obohacován o akce jako jsou divadla, výlety, tvořivá odpoledne s rodiči, besídky, kurzy (lyžařský, plavecký) a zájmové kroužky.

zobrazit detail

Mateřská škola Žacléř, Na Pilíři

Žacléř, Na pilíři 204 kontakt +420 499 876 271

Mateřská škola rodinného typu pro 63 dětí. Přijímáme také děti s vadami řeči a děti s postižením tělesným, mentálním nebo kombinovaným.

web www.mszacler.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové - mateřská, základní a střední škola, internát, jídelna a pedagogické centrum

Hradec Králové, Štefánikova 549 kontakt +420 495 272 397, (3 pobočky)

Internát s celodenním stravováním, které zajišťuje školní jídelna v komplexu školy. Střední škola pro sluchově postižené nabízí obory s výučním listem nebo nástavbové studium z oblasti gastronomie a zpracování dřeva. Dále také maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči. Základní škola pro sluchově postižené. Speciální mateřská školka pro 101 děti s vadami sluchu a řeči.

web www.neslhk.com, www.zs-logopedicka.cz

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod, Bartoňova 951

Náchod, Bartoňova 951 kontakt +420 491 422 910, (2 pobočky)

Mateřská škola při nemocnici (oddělení dětské interny, dětské chirurgie, ORL a infekce).

zobrazit detail

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod, Jiráskova 461

Náchod, Jiráskova 461 kontakt +420 491 422 910, (2 pobočky)

Základní škola praktická pro 90 žáků se školní družinou. Výuku zajišťují erudovaní pedagogičtí pracovníci a dvě asistentky pro děti se sociálním znevýhodněním.

zobrazit detail

Dětský domov, základní škola Kostelec nad Orlicí, Pelclova

Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 kontakt +420 494 323 618

Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou a má kapacitu 36 dětí. Základní škola praktická pro 140 dětí poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se zdravotním postižením. Samozřejmostí je školní jídelna, družina a možnost ubytování na internátu.

zobrazit detail

Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Úpice, Nábřeží pplk. Ant. Bunzla 660 kontakt +420 499 881 436

Speciální a praktická základní škola pro 43 žáků vybavena školní družinou, výtvarnou (keramickou) dílnou, počítačovou učebnou, videoprojekcí, školní zahradou s odpočinkovou a pracovní částí. Vše je využíváno i v rámci volnočasových činností.

web www.spzsupice.cz