Speciální školy - Svitavy

1 - 7 firem z 7 nalezených

Speciální základní škola Litomyšl

Litomyšl, 9.května 1181 kontakt +420 461 612 365

Speciální škola pro žáky se zdravotním a s kombinovaným postižením s důrazem na individuální přístup a možnosti každého žáka, se zaměřením na socializaci, samostatnost a rehabilitaci.

web www.specialnizslitomysl.cz

Speciální základní škola Bystré

Bystré u Poličky, Zámecká 1 kontakt +420 461 741 491

Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením, více vadami a autismem. Cílem všech pedagogů je přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

web www.szsbystre.cz

Speciální základní škola Svitavy

Svitavy, Milady Horákové 488/44 kontakt +420 461 532 645

Speciální základní škola Svitavy s přípravnou třídou, jídelnou a družinou. Vzdělávají se zde žáci s mentálním, neurologickým, zrakovým, sluchovým, somatickým, logopedickým postižením. Součástí Speciální základní školy Svitavy je i Základní škola praktická, s prvním a druhým stupněm základní školní docházky.

web www.zsspecialni.svitavy.cz

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Moravská Třebová, Komenského 287 kontakt +420 461 316 055

1. října 2001 přešla zřizovatelská funkce školy z MŠMT na Pardubický kraj.1.července 2003 byla Speciální škola v Moravské Třebové sloučena se Zvláštní školou v Moravské Třebové. Díky tomu vzrost počet žáků i tříd, počet pedagogů a počet školních budov (budova na ulici Nové). Vyučovalo se ve dvou třídách mateřské školy, čtyřech třídách základní školy speciální s rehabilitační třídou pro děti s nejtěžším postižením, třinácti třídách základní školy speciální a jedné třídě školy praktické (bývalá…

web www.specmt.com

Městský úřad Bystré

Bystré, nám. Na podkově 2 kontakt +420 468 008 181, (1 pobočka)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.bystre.cz

Speciální mateřská škola Svitavy

Svitavy, Československé armády 1645/9 kontakt +420 461 534 576, (1 pobočka)

Speciální mateřská škola se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením.

web www.ms-csa.svitavy.cz

Speciální mateřská škola Svitavy (pobočka Svitavy)

Svitavy, Kollárova 643/7 kontakt +420 461 534 576, (1 pobočka)

Speciální mateřská škola se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením.

web www.ms-csa.svitavy.cz