Speciální školy - Trutnov

1 - 16 firem z 16 nalezených

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště

Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 161 kontakt +420 499 392 806, (1 pobočka)

Mateřská a základní škola pečuje o děti s těžkými poruchami komunikačních schopností, mnohdy v kombinaci s dalšími vadami a poruchami. Děti mají k dipozici školní jídelnu, družinu a ubytování na internátě.

web www.specskola.cz

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 kontakt +420 499 320 751

Základní škola praktická a speciální pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Odborná škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Škola využívá i netradiční formy vzdělávání a vzdělávání dětí s poruchami učení, věnuje se mimoškolním činnostem pro děti.

web www.zs-dk.cz

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160

Trutnov, Horská 160 kontakt +420 499 733 386, (1 pobočka)

Škola zajišťující předškolní, školní a střední vzdělávání pro děti a žáky se zdravotním postižením. Organizujeme pravidelné výlety za kulturou a sportem, exkurze, vánoční besídky nebo sezení s rodiči. Vedeme kroužek arteterapie, keramiky, sportovních aktivit nebo zdravovědy.

web www.mzpstrutnov.cz/cz/

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Maxima Gorkého 77

Trutnov, Maxima Gorkého 77 kontakt +420 499 866 233, (1 pobočka)

Základní a mateřská škola umístěna v oblastní nemocnici Trutnov pavilon A1. Hospitalizovaným dětem zajišťujeme také mimoškolní aktivity.

web www.speczstrutnov.cz

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676

Hostinné, Tyršovy sady 676 kontakt +420 499 441 280, (2 pobočky)

Trojtřídní mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Speciální logopedická třída a také další speciální třída pro děti nejen vadně mluvící, ale i s různým typem postižení.

web www.mskolka.estranky.cz

Mateřská škola speciální Trutnov, Na Struze 124

Trutnov, Na struze 124 kontakt +420 499 941 054, (1 pobočka)

Mateřská škola speciální pro 119 dětí s více vadami se školní jídelnou a Speciálně pedagogickým centrem.

web www.msspctu.cz

Základní škola speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

Vrchlabí, Komenského 616 kontakt +420 498 100 620

Speciální základní škola Diakonie Českobratrské církve evangelické zajišťuje přípravný stupeň pomocné školy, pomocnou školu pro žáky s více vadami a kurz k získání základů vzdělání. Zaměřujeme se na žáky s těžší formou kombinovaného postižení.

web www.specialniskolatrutnov.cz

BoGi, z. s.

Trutnov, Bratří Čapků 341 kontakt +420 724 689 139

Angličtina pro děti od 3 do 6ti let formou her, písniček a říkanek. Prvořadým úkolem je dobře děti připravit nejen pro další vzdělávání, ale hlavně do života.

web www.bogiclub.cz

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474

Hostinné, B. Smetany 474 kontakt +420 499 441 778

V rámci našeho zařízení nabízíme tyto učební obory: Stavební práce -36-67-E /02- dvouletý učební obor zakončený učňovskou závěrečnou zkouškou s výučním listem pro chlapce ze základní školy s ukončeným 7. ročníkem. Praktická škola -78-62-C/02- dvouletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s osvědčením o vykonání závěrečné zkoušky. Spolupracujeme také s Odborným učilištěm Mládežnická v Hostinném, kde chlapci mohou navštěvovat tyto obory: Truhlářské práce -33-56-E/01- tříletý učební obor…

web www.vuhostinne.cz

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Trutnov, Komenského 399 kontakt +420 499 811 195

Provozujeme základní školu, která se nachází ve městě Trutnov, v jeho jihozápadním okraji. Vzdálenost od centra města je cca 10 minut pěší chůze. Komplex školy se skládá ze čtyř hlavních částí. Hlavní budova se rozšířila o půdní vestavbu, a tím vznikly nové prostory pro odborné učebny. V hlavní budově sídlí vedení školy a též všechny kabinety vyučujících. Škola má svůj vlastní sportovní areál.

web www.zskomtu.cz

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Janské Lázně, Obchodní 282 kontakt +420 499 875 175

Střední škola poskytuje vzdělávání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (s tělesným a zdravotním handicapem). Škola má celorepublikovou působnost, je přímo řízena MŠMT a poskytuje žákům možnost ubytování v internátu a celodenní stravování. Ke každému žákovi uplatňujeme individuální přístup. V rámci mimoškolní činnosti mají studenti možnost se zapojit do různých zájmových aktivit.

web www.oajl.cz

Mateřská škola Vrchlabí, Letná

Vrchlabí, Letná 1249 kontakt +420 449 421 986, (1 pobočka)

Čtyčtřídní mateřská škola s jídelnou a jednou ze tříd pro děti s DMO, LMD, úzkostné, zdravotně oslabené i pro ty, které do žádných "škatulek" nezapadají. Program je obohacován o akce jako jsou divadla, výlety, tvořivá odpoledne s rodiči, besídky, kurzy (lyžařský, plavecký) a zájmové kroužky.

zobrazit detail

Mateřská škola Žacléř, Na Pilíři

Žacléř, Na pilíři 204 kontakt +420 499 876 271

Mateřská škola rodinného typu pro 63 dětí. Přijímáme také děti s vadami řeči a děti s postižením tělesným, mentálním nebo kombinovaným.

web www.mszacler.cz

Speciální základní škola Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla

Úpice, Nábřeží pplk. Ant. Bunzla 660 kontakt +420 499 881 436

Speciální a praktická základní škola pro 43 žáků vybavena školní družinou, výtvarnou (keramickou) dílnou, počítačovou učebnou, videoprojekcí, školní zahradou s odpočinkovou a pracovní částí. Vše je využíváno i v rámci volnočasových činností.

web www.spzsupice.cz

Základní škola a Mateřská škola Vrchlabí, Krkonošská

Vrchlabí, Krkonošská 230 kontakt +420 499 421 127

Základní škola praktická pro žáky 1.- 9. ročníku s pracovnou výtvarné výchovy, výpočetní techniky, tělocvičnou, cvičná kuchyňkou, dílnami, školní družinou a nabídkou volnočasových aktivit. Součástí organizace je mateřská a základní škola při nemocnici.

web zsvrchlabi.org

Základní škola Hostinné, Sluneční

Hostinné, Sluneční 377 kontakt +420 499 524 344

Škola pro děti se specifickými poruchami učení, tělesně postižené či s autistismem. Žáci mohou přímo ve škole využívat služeb osobních asistentů, rehabilitační služby, školní družinu a jídelnu.

web www.zvs.euweb.cz