Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

1. října 2001 přešla zřizovatelská funkce školy z MŠMT na Pardubický kraj.1.července 2003 byla Speciální škola v Moravské Třebové sloučena se Zvláštní školou v Moravské Třebové. Díky tomu vzrost počet žáků i tříd, počet pedagogů a počet školních budov (budova na ulici Nové). Vyučovalo se ve dvou třídách mateřské školy, čtyřech třídách základní školy speciální s rehabilitační třídou pro děti s nejtěžším postižením, třinácti třídách základní školy speciální a jedné třídě školy praktické (bývalá zvláštní škola). Součástí komplexu byla tři oddělení školní družiny, tři výchovné skupiny na internátě a SPC poskytující péči zrakově postiženým klientům Pardubického kraje s logopedickou ambulancí. Postupně se škola měnila na bezbariérovou. Od 1.1.2006 má škola díky novému školskému zákonu nejen změněny názvy svých součástí, ale i celkový název Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová. Součástí školy je mateřská škola, základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola, školní družina, internát a speciálně pedagogické centrum.

62033034 ARES
Vznik 1960
Weby specmt.com
Mobily 702 283 746
Mgr. Jitka Kánská (ředitelka)
  • mateřská škola speciální, základní škola speciální, základní škola praktická, praktická škola dvouletá, školní družina, školní stravování, internát, školní jídelna, speciální pedagogické centrum, SPC, historie školy