Speciální školy - Východní Čechy

21 - 30 firem z 68 nalezených

Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují, Rooseveltova 106

Teplice nad Metují, Rooseveltova 106 kontakt +420 491 581 200, (1 pobočka)

Základní škola pro 286 žáků s jídelnou a družinou. V budově se také nachází praktická základní škola pro děti s lehkým mentálním postižením.

web www.teplicenm.com

Mateřská škola Sluničko Nový Bydžov

Nový Bydžov, U Plovárny 1380 kontakt +420 495 490 386

Mateřská škola pro 170 dětí má 4 běžné třídy a 2 třídy speciální, převážně logopedické, ale vhodné i pro jiné postižení. Součástí školy je školní jídelna a dětem také nabízíme účast v zájmových kroužcích.

web slunicko.novybydzov.cz

Speciální základní škola Augustina Bartoše Červený Kostelec

Červený Kostelec, Manželů Burdychových 302 kontakt +420 491 462 310

Základní škola praktická a speciální pro 118 žáků s výdejní jídelnou, družinou a zájmovými kroužky. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Provozujeme kroužky vaření, hudební, sportovní, zdravotní a kroužek ručních prací.

web www.spzsabartose.cz

Základní škola speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

Vrchlabí, Komenského 616 kontakt +420 498 100 620

Speciální základní škola Diakonie Českobratrské církve evangelické zajišťuje přípravný stupeň pomocné školy, pomocnou školu pro žáky s více vadami a kurz k získání základů vzdělání. Zaměřujeme se na žáky s těžší formou kombinovaného postižení.

web www.specialniskolatrutnov.cz

Základní škola Broumov, Kladská 164

Broumov, Kladská 164 kontakt +420 491 522 194

Základní škola Broumov: uskutečňuje základní vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování. Více informací naleznete na www.zssbroumov.cz.

web www.zssbroumov.cz

Základní škola Česká Skalice

Česká Skalice, Zelená 153 kontakt +420 491 451 137

Základní škola pro 600 žáků umístěna ve čtyřech starších budovách s družinou. V běžných třídách vyučujeme podle vzdělávacího programu Základní škola - ŠVP ARNIKA. Ve škole máme zařazené 3 speciální třídy, ve kterých se žáci vyučují podle vzdělávacího programu ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením. Pobočka ZUŠ Nové Město nad Metují.

web www.zscs.cz

Základní škola Dobruška, Opočenská

Dobruška, Opočenská 115 kontakt +420 494 623 196

Speciální základní škola v Dobrušce. Cílem základní školy je poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami takové prostředí a klima, ve kterém se úspěšně uplatní a získají vzdělání poskytované základní školou. (viz. Dokumenty školy). Poskytujeme komplexní péči v oblasti vzdělání i výchovy, věnujeme se dětem s lehkým mentálním postižením a s různými zdravotními postiženími. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Spolupracujeme velmi úzce s rodiči, se speciálně pedagogickými…

web zvlastniskola.dobruska.cz

Střední škola Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218 kontakt +420 491 474 022, (1 pobočka)

Nabídka ubytování pro rodiny i skupiny v internátních budovách. Střední škola zajišťující výuku v rámci přidružených škol UNESCO pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka dvouletých a tříletých oborů.

web www.stredniskola-novemesto.cz

Základní škola Hořice, Husova 11

Hořice, Husova 11 kontakt +420 493 623 089

Od 1. 7. 2014 došlo ke sloučení Základní školy, Hořice, Husova 11 a Základní školy při dětské léčebně Lázně Bělohrad, a to s převedením všech práv, povinností a závazků na nástupnickou organizaci, kterou se stává Základní škola, Hořice, Husova 11. Trend dalšího vývoje naší školy vidíme v co nejvyšší kvalitě jak personální, tak i materiální, díky které budeme vytvářet prostředí pro harmonickou práci s žáky a dialog s rodinou.

web www.zshorice.cz

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ o.p.s.

Pardubice, Komenského 432 kontakt +420 466 049 911, (2 pobočky)

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ je obecně prospěšná společnost s působností v Pardubickém kraji se sídlem Komenského 432, Pardubice. Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

web www.svitani.cz