PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Jsme soukromé zařízení rodinného typu a zajišťujeme komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Našim klientům poskytujeme výchovně vzdělávací péči v základní a mateřské škole, sociální služby, rehabilitační, logopedickou a psychologickou péči. Samozřejmostí je pomoc asistentů při všech aktivitách dětí.

25263633 ARES
DIČ CZ25263633
Vznik 1994
Telefony 495 538 989
Mobily 777 112 309
Sociální sítě facebook.com
PhDr. Jarmila Karpašová (ředitelka)
Mgr. Miriam Urbanová (zástupce ředitele)
Mgr. Karolína Kašparová (zástupce ředitele)
  • Prointepo Hradec Králové, kontakt Prointepo, centrum Prointepo, fotogalerie, videogalerie, střední škola, mateřská škola, základní škola, speciální škola, sociální služby, zdravotní služby, osobní asistence, ergoterapie, komplexní rehabilitace, psychologie, logopedie, fyzioterapie, klinická logopedie, logopedická péče hrazena zdravotními pojišťovnami, speciálně pedagogické centrum, SPC, Východní Čechy, Královehradecký kraj, lékařské služby pro děti, lékařské služby pro mládež