Inspekční orgány - Hradec Králové

1 - 7 firem z 7 nalezených

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

Hradec Králové, Březhradská 182 kontakt +420 495 454 110, (6 poboček)

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.

web www.szpi.gov.cz

SVARATEST s.r.o.

Hradec Králové, Exnárova 538/5 kontakt +420 495 265 957

Schvalování postupů svařování (WPQR) ocelí, neželezných kovů a plastů, inspekce svárových spojů.

web home.tiscali.cz/cz809928/

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE (pobočka Hradec Králové)

Hradec Králové, Vocelova 1338/2 kontakt +420 495 279 100, (21 poboček)

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

web www.csicr.cz

Technická inspekce České republiky (pobočka Hradec Králové-Pražské Předměstí)

Hradec Králové-Pražské Předměstí, Riegrovo náměstí 1493/3 kontakt +420 495 523 348, (7 poboček)

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

web www.iti.cz

Státní energetická inspekce - Územní ínspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810 kontakt +420 495 217 058, (8 poboček)

Dohled nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poradenská činnost.

web www.cr-sei.cz

Česká obchodní inspekce (pobočka Hradec Králové)

Hradec Králové, Balbínova 821/8 kontakt +420 495 057 170, (7 poboček)

Kontrola a dozor prodávajících a dodávajících výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytujících služby i vyvíjejících jinou obdobnou činnost.

web www.coi.cz

Generální inspekce bezpečnostních sborů (pobočka Hradec Králové)

Hradec Králové, Pospíšilova 355 kontakt +420 974 839 734, (10 poboček)

Zabýváme se vyhledáváním, odhalováním a vyšetřováním skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, možným pachatelem by mohl být příslušník Policie České. Navrhujeme doporučení.

web www.gibs.cz