Inspekční orgány - Královehradecký kraj

1 - 8 firem z 8 nalezených

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

Hradec Králové, Březhradská 182 kontakt +420 495 454 110, (6 poboček)

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin.

web www.szpi.gov.cz

SVARATEST s.r.o.

Hradec Králové, Exnárova 538/5 kontakt +420 495 265 957

Schvalování postupů svařování (WPQR) ocelí, neželezných kovů a plastů, inspekce svárových spojů.

web home.tiscali.cz/cz809928/

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE (pobočka Hradec Králové)

Hradec Králové, Vocelova 1338/2 kontakt +420 495 279 100, (21 poboček)

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

web www.csicr.cz

Technická inspekce České republiky (pobočka Hradec Králové-Pražské Předměstí)

Hradec Králové-Pražské Předměstí, Riegrovo náměstí 1493/3 kontakt +420 495 523 348, (7 poboček)

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

web www.iti.cz

Semeráková Veronika

Dvůr Králové nad Labem, Vančurova 2696 kontakt

Kontroly v pracovní neschopnosti.

web www.kontroly.eu

Česká plemenářská inspekce (pobočka Náchod)

Náchod, Tyršova 59 kontakt +420 491 520 146, (11 poboček)

Kontrolujeme zákonné povinnosti při šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

web www.cpinsp.cz

Státní energetická inspekce - Územní ínspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810 kontakt +420 495 217 058, (8 poboček)

Dohled nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poradenská činnost.

web www.cr-sei.cz

Česká obchodní inspekce (pobočka Hradec Králové)

Hradec Králové, Balbínova 821/8 kontakt +420 495 057 170, (7 poboček)

Kontrola a dozor prodávajících a dodávajících výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytujících služby i vyvíjejících jinou obdobnou činnost.

web www.coi.cz