Odpady – Východní Čechy

371–380 firem z 498 nalezených Filtry

371Maleček Trust s.r.o.

Nabídka zemních prací a stavebních materiálů.

372Klicpera Jiří

Revize,rozbory,efektivnost,hodnocení: -vodní či odpadové hospodářství -revize vody,emisí -čistící procesy a zařízení. Studie proveditelnosti ekologických staveb a zařízení včetně studií projektů financovaných ze zahraničí: -účelový ekologický audit -úplný ekologický audit -příprava certifikace …

373Charouz Pavel

Nabídka kompletních služeb v oblasti vody, odpadu, topení a plynu.

374OHGS s.r.o.

Ochrana vod - Odborné služby pro provoz vodovodů a kanalizací - Projekce vodohospodářských aj.staveb - Služby pro obce, města, regiony a svazky obcí, evropská dotace - Jímací objekty - vrty a studny - Průzkumy a posudky pro stavební účely - Ložiska nerostných surovin : - průzkum nevyhrazených…

375SEKOZ a.s. Vysoké Mýto

Ekologické a zemědělské stavby: -kanalizace -čistírny odpadních vod -úpravy vodních toků -zemní práce.

376Ing. Michálek Jiří

Výkup kovového dopadu : - nerez, litiny, ocel - odpady železo - barevné kovy - hliník, měď, bronz, mosaz, olovo, zinek, cín atd. - kabely - likvidace kovových konstrukcí - likvidace strojních zařízení - přistavení kontejneru na železný šrot - prodej surovin pro zpracovatele a jiné obchodníky…

377Mikulecký Petr

Úzká 390, Choceň Bezdlužná

Nakládání s odpady. Provádíme: -čerpání kapalných odpadů, kalů ze septiků, jímek atd. -doprava nebezpečných látek a odpadů dle ADR -likvidace odpadů -tlakové čištění kanalizací -zkoušky nepropustnosti septiků, jímek a nádrží včetně vystavení potvrzení.

378Stoklasová Věra

Výkup,sběr: -druhotné suroviny. Velkoobchod s odpadem a šrotem.

379MKF TONY s.r.o.

Proseč 108, Proseč Bezdlužná

Likvidace monitorů a obrazovek.

380Schwär Pavel

Recyklace: -fólie a streč fólie. Výkup: -kovový odpad -surovin. Prodej: -vojenské techniky.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Odpady v lokalitě Východní Čechy – detailní popis