Rozbory vody – Východní Čechy

Chcete mít jistotu, že je vaše voda čistá a zdravá? Pak je pro vás ideálním řešením rozbor vody, který vám ukáže, jaká je skutečná kvalita vaší vody a zda splňuje hygienické normy pro pitnou vodu. Firmy zabývající se rozbory vody v lokalitě Východní Čechy.

1–10 firem z 22 nalezených Filtry

1Studnařství - Pardubice

3.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Lány 15, Lány Ověřená

Provádíme vrtané studny na klíč. Zajistíme vše od vyhledání pramene až po realizaci studny. Mezi naše další služby patří geologické a hydrogeologické průzkumy, geologické a hydrogeologické vrty i vrty pro zakládání rodinných domů.

2VODA CZ SERVICE s.r.o.

4.2
★★★★★
★★★★★
(19)
Hořenice 45, Jaroměř Bezdlužná Ověřená

Poskytujeme komplexní služby v rámci provozu vodovodů a kanalizací. Zajišťujeme servis ČOV, vývozy jímek, čištění kanalizací, čištění nádrží, rozbory vody odpadní a pitné, kamerový monitoring kanalizací a mnoho dalších služeb.

3Královéhradecká provozní, a.s.1 pobočka

3.1
★★★★★
★★★★★
(16)
Víta Nejedlého 893/6, Hradec Kralové
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.…

4Matějka Jan, Ing.- HYDROEKOS

Vzorkování odpadních vod, měření průtoků, rozbory odpadní vody, vodohospodářská legislativa.

5Povodí Labe, státní podnik4 pobočky

2.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Víta Nejedlého 951/8, Hradec Kralové Bezdlužná

Služby akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Pitných, surových, povrchových, odpadních, technologických a průsakových vod. Dále rozbor sedimentů, plavenin, zemin, odpadů…

6AQUA SERVIS, a.s.

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. V současné době vyrábíme a dodáváme pitnou vodu pro více jak 50 000 obyvatel okresu Rychnov n. Kn. a odvádíme a čistíme…

7INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Provádíme akreditovaná měření pracovního prostředí, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, hluk, vibrace. Dále provádíme autorizovaná měření emisí, technická měření emisí, rozbory pitných, povrchových, odpadních vod. Zajišťujeme ekologické poradenství, provozní řády zdrojů.

8Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

3.7
★★★★★
★★★★★
(4)
Revoluční 19, Trutnov
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody a odvádění - čištění odpadních vod.

9EMPLA AG spol. s.r.o.1 pobočka

4.4
★★★★★
★★★★★
(22)
Za Škodovkou 305/5, Hradec Králové Bezdlužná

EMPLA spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví. V rámci zkvalitnění a rozšíření ekologických služeb byly veškeré odborné činnosti společnosti EMPLA spol. s r. o. od 1. 6. 2009 převedeny na novou společnost…

10Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.9 poboček

4.5
★★★★★
★★★★★
(27)
Kladská 1521, Náchod Bezdlužná

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jsou největším vodárenským podnikem na území okresu Náchod. Společnost vznikla k 1. 11. 1993 z části původních státních podniků VaK s.p. Náchod a VaK s.p. Hradec Králové.


Rozbory vody – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Rozbory vody v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Rozbory vody jsou důležitým nástrojem pro zjišťování kvality a zdravotní nezávadnosti vody, kterou používáme pro pití, vaření, mytí nebo koupání. Rozbory vody nám umožňují zjistit, zda voda obsahuje nežádoucí látky, jako jsou bakterie, dusičnany, těžké kovy nebo chlor. Rozbory vody také pomáhají při volbě vhodného způsobu úpravy vody, pokud je potřeba ji zbavit nečistot nebo změnit její tvrdost.

Rozbory vody se provádějí v akreditovaných laboratořích, které mají potřebné vybavení a odbornost pro správné provedení a vyhodnocení testů. Vzorky vody se odebírají buď svépomocí, nebo za pomoci kurýra nebo certifikovaného vzorkaře. Vzorky se musí odebrat do sterilních nádob a doručit do laboratoře co nejdříve.

Typy rozborů vody

Existuje několik typů rozborů vody podle účelu a rozsahu testovaných parametrů. Například:

  • Základní rozbor vody – slouží pro orientační kontrolu kvality vody a porovnání s předchozími výsledky.
  • Krácený rozbor vody – je určen pro kolaudaci nových nebo rekonstruovaných zdrojů pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
  • Rozšířený rozbor vody s těžkými kovy – je vhodný pro nové nebo neznámé zdroje vody, o kterých chceme mít podrobnější informace.
  • Úplný rozbor vody – je nejkomplexnější typ rozboru, který je potřebný pro komunikaci s úřady a orgány ochrany veřejného zdraví.

Výsledky rozborů vody se obvykle zpracují do týdne a jsou poskytnuty ve formě protokolu s hodnotami jednotlivých parametrů a jejich porovnáním s hygienickými limity. Pokud jsou některé limity překročeny, je možné se poradit s odborníky o možnostech úpravy vody.