Sanace, likvidace ekologických zátěží – Východní Čechy

Máte na svém pozemku starou ekologickou zátěž? Chcete se zbavit nebezpečných látek, které ohrožují vaše zdraví a životní prostředí? Oslovte firmu, která se specializuje na sanace ekologických zátěží. Firmy zabývající se sanacemi v lokalitě Východní Čechy.

1–10 firem z 23 nalezených Filtry

1BAUSET CZ, a.s.

4.3
★★★★★
★★★★★
(2)
Nemošická 1495, Pardubice Bezdlužná Ověřená

Jsme generálním dodavatelem staveb. Provádíme komplexní stavební práce včetně bouracích prací, demoličních prací a zemních prací. K činnostem naší firmy dále patří revitalizace objektů, rekultivace a sanace území, recyklace suti. Provozujeme recyklační středisko stavební sutě.

2Marius Pedersen a.s.49 poboček

Zneškodňování odpadů na řízených skládkách a ve speciálních zařízeních určených k úpravě. Provádění sanací starých ekologických zátěží.

3KZS - Ing. Karel Žáček

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
K Zastávce 68/9, Hradec Králové Bezdlužná

Poskytujeme komplexní služby v oboru sanace vlhkého zdiva od provedení stavebně-technického průzkumu až po jeho kompletní realizaci. Naše další činnosti jsou hydroizolace a zednické práce. U nás získáte bezplatné zpracování návrhu. Sanaci se profesionálně věnujeme dlouhodobě, přinášíme ty…

4EKOLA České Libchavy s.r.o.

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

5Pardubická CZ s.r.o.

Jsme česká firma založená v roce 2003 zabývající se odpady včetně nebezpečných a jejich odstraněním. Přistavení kontejnerů na 5 pracovních dní zdarma.

6G-MONT CR s.r.o.

Firma provádí výstavby, opravy, revize a konstrukce plynovodů a plynových zařízení. Ve společnosti pracují kvalitní a zkušení odborníci, díky nimž může společnost realizovat stavby širokého záběru, od méně složitých - prováděných vlastními silami, po složitější - prováděné v součinnosti s…

7HYDROGEOLOGIE CHRUDIM spol. s r.o.1 pobočka

Naše firma se zaměřuje na řešení problematiky včetně návrhů technologie a řízení prací v oblasti hydrogeologie. Dále zajišťujeme vyhledávání a ochranu vodních zdrojů. Likvidace odpadů znečištěnými ropnými látkami, zajišťování zdrojů pro tepelná čerpadla.

8SAVE CZ s.r.o.

3.6
★★★★★
★★★★★
(10)
Rváčovská 1639, Hlinsko
Otevřeno od 6:45

Výroba : - plastové jímky - nádrže - septiky - domovní čistírny odpadních vod - plastové bazény včetně příslušenství - stoly pro potravinářský a masný průmysl - likvidace nebezpečných odpadů - poradenství - prodej nalévaných olejů a nafty - zemní práce strojem JCB - nákladní a osobní autodoprava.

9Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Píšťovy 820, Chrudim Bezdlužná

Provádíme vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod, sanace zemin a vod, úpravny vody, odstranění staré ekologické zátěže, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace a mnoho dalšího. Dále nabízíme výrobky jako domácí čistírny odpadních vod, jímky,…

10DEKONTA, a.s.3 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(6)
Sezemická 1011, Pardubice - Bílé… Bezdlužná

Odstraňování odpadů. Provádění sanací kontaminovaných lokalit. Zajišťování služeb ekologických havarijních a konzultačních.


Sanace, likvidace ekologických zátěží – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Sanace, likvidace ekologických zátěží v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Sanace ekologických zátěží je proces odstraňování materiálů a látek ohrožujících dlouhodobě složky životního prostředí. Sanace se provádí na kontaminovaných místech, jako jsou například skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou nerostných surovin. 

Cílem sanace je odstranit zdroj znečištění, dekontaminovat zeminu a vodu a rekultivovat území tak, aby bylo bezpečné pro lidské zdraví a ekosystémy.

Příčiny vzniku ekologických zátěží

  • Únik nebezpečných látek v továrnách
  • Opuštění továren a technologií bez jejich zabezpečení
  • Nesprávná manipulace s nebezpečnými látkami
  • Nesprávná likvidace nebezpečných odpadů
  • Nesprávné skladování odpadů
  • Následky havárií ve starých provozovnách

Staré ekologické zátěže

Stará ekologická zátěž je závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. 

Druhy sanace podle místa realizace

Sanace ekologických zátěží vyžaduje individuální přístup a jedinečné řešení pro každou lokalitu. Sanace se mohou provádět v podmínkách ex-situ (mimo místo) nebo in-situ (na místě). 

  • Ex-situ sanace – spočívá v odběru kontaminovaného materiálu a jeho přepravě do specializovaného zařízení, kde je upraven nebo zlikvidován.
  • In-situ sanace – využívá různé metody pro odstranění nebo snížení koncentrace kontaminantů přímo v zemině nebo vodě. 

Sanace ekologických zátěží je důležitá pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Přispívá k obnově kvality půdy a vody, k prevenci dalšího šíření kontaminace a k využití opuštěných nebo degradovaných území pro nové účely. Sanace také snižuje rizika spojená s ekologickými haváriemi nebo s únikem perzistentních organických polutantů (POPs) do potravního řetězce.