Psychologické poradny - Hradec Králové

1 - 20 firem z 22 nalezených

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Hradec Králové, Souběžná 1746 kontakt +420 495 272 242, (4 pobočky)

Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. poskytuje 3 typy soc. služeb: 1) Pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené, kteří si sami nemohou zajistit základní životní potřeby. 2)Denní stacionáře - ambulantní zařízení pro seniory, kteří si nemohou sami zajistit základní životní potřeby. 3)Psychosociální poradenství: poskytováno rodinám a občanům v tíživé sociální situaci, krizi, kterou nezvládnou řešit sami.

web www.csps-hk.cz

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Hradec Králové, Hrubínova 1458/1 kontakt +420 495 538 989, (1 pobočka)

Jsme soukromé zařízení rodinného typu a zajišťujeme komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Našim klientům poskytujeme výchovně vzdělávací péči v základní a mateřské škole, sociální služby, rehabilitační, logopedickou a psychologickou péči. Samozřejmostí je pomoc asistentů při všech aktivitách dětí.

web www.prointepo.org

Manželská a rodinná poradna Hradec Králové

Hradec Králové, Divišova 829/2, 2. patro vlevo kontakt +420 607 248 533, (4 pobočky)

Nabízíme bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné, tíživé životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami.

web www.csps-hk.cz

Dětský denní rehabilitační stacionář Hradec Králové

Hradec Králové, Gagarinova 639/16 kontakt +420 495 406 177

Jsme nestátní zdravotnické zařízení a poskytujeme komplexní poradenství a rehabilitační péčí děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem. Poradna pro rizikové novorozence, poradenství rané péče, vývojové a výchovné poradenství, poradna pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem a děti s opožděným vývojem řeči, odborné vyšetření pohybového ústrojí lékařem FBLR (rehabilitační lékař) včetně léčby funkčních poruch metodami manuální medicíny.

web www.ddrshk.cz

PaedDr. Jaroslava Honegrová - Psychoterapie

Hradec Králové, Boční 273 kontakt +420 606 484 975

Psychoterapie, poradenství pro dospělé, děti. Výchovné problémy, manželská poradna.

web www.honegrova.wz.cz

Pedagogicko psychologická poradna Královéhradeckého kraje

Hradec Králové, Pospíšilova 365 kontakt +420 495 265 423

Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, jehož činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V rámci služeb PPP je realizována diagnostická a terapeutická činnost, odborné konzultace a práce se skupinou. Poradenské služby jsou určeny pro klienty ve věku od 3 do…

web www.pppkhk.cz

CENTRUM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY

Hradec Králové, Hradební 819/6 kontakt +420 733 345 065

Provádíme diagnostiku toxických zátěží organismu, detoxikační medicínu podle MUDr. Jonáše, tradiční čínskou medicínu. Mé články najdete v časopise Nová Regena.

web www.detox-medicina.cz

Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna

Hradec Králové, Říčařova 277/10 kontakt +420 495 211 809

Provádíme komplexní diagnostiku osobnosti dětí a vytváříme individuální program pomoci. Poskytujeme příslušnou výchovně pedagogickou péči.

web www.ddu-hk.cz

Mgr. Jiří Čermák

Hradec Králové, Kavčí plácek 121 kontakt +420 775 669 736

Poskytuji terapii a poradenství v osobním rozvoji lidem, kteří se ve své momentální životní situaci necítí šťastně a kteří hledají způsob, jak se posunout dál. Pracuji s osobami, které trápí dlouhodobé problémy i aktuální krize.

web www.cermakjiri.cz

Psychosociální agentura ACHaT

Hradec Králové, Myslbekova 441/1 kontakt +420 494 940 394

Služby psychosociální a pedagogické poradny.

web HradecKrálové

Pavlíková Alena Dr.

Hradec Králové, Pospíšilova 378/14 kontakt +420 495 515 464

Poradce pro regeneraci sil přírodními prostředky, kineziologie, odstranění stresu, náprava poruch učení, rozvoj osobnosti.

web www.alenapavlikova.cz

Švecová Libuše

Hradec Králové, Zamenhofova 1181/7 kontakt

Nabídka regresní terapie, karmické numerologie a výkladu karet, pořádání partnerských seminářů.

web www.andele.info

Hamák Martin - COMTECH

Hradec Králové, A. Malé 514 kontakt

Nabídka léčby prostřednictvím reiki, deeksha a shamballa.

web www.martinhamak.cz

Štěpánková Ladislava, Mgr. (pobočka Hradec Králové)

Hradec Králové, Zamenhofova 1081 kontakt +420 469 674 382, (1 pobočka)

Zajišťujeme irisdiagnostiku, přírodní léčby. Nabízíme glukanové přípravky z hlívy ústřičné, harmonizaci.

web www.beta-glukan.cz

Oblastní charita Hradec Králové (Poradna pro lidi v tísni)

Hradec Králové, Velké náměstí 34 kontakt +420 495 591 382, (9 poboček)

Poradna pro lidi v tísni je místem bezplatné, nezávislé a důvěrné pomoci lidem. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem domácího násilí a trestných činů a lidem, kteří se ocitli v krizové nebo dlouhodobobě nepříznivé životní situaci. Podpůrná psychoterapie či relaxační techniky pro znovuzískání sebedůvěry, fyzického a duševního klidu.

web www.charitahk.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové, Štefánikova (speciálně pedagogické centrum pro vady zraku)

Hradec Králové, Šimkova 879 kontakt +420 495 518 261, (3 pobočky)

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti. Výuka Braillova písma, prostorové orientace a samostatného pohybu.

web ww.spczphk.wbs.cz, www.braillnet.cz/mshk, www.neslhk.com

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové - mateřská, základní a střední škola, internát, jídelna a pedagogické centrum

Hradec Králové, Štefánikova 549 kontakt +420 495 272 397, (3 pobočky)

Internát s celodenním stravováním, které zajišťuje školní jídelna v komplexu školy. Střední škola pro sluchově postižené nabízí obory s výučním listem nebo nástavbové studium z oblasti gastronomie a zpracování dřeva. Dále také maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči. Základní škola pro sluchově postižené. Speciální mateřská školka pro 101 děti s vadami sluchu a řeči.

web www.neslhk.com, www.zs-logopedicka.cz

Pokorná Blanka

Hradec Králové, Haškova 1238 kontakt +420 721 026 448

Nabídka služeb kineziologické poradny - metoda One brain, krystaloterapie. Individuální poradenství v oblasti sebepoznání, seberealizace a životních změn.

web www.vlastnipochopeni.cz

Licenza in Psicologia Jan Vyhnálek

Hradec Králové, Nám. 5. května 286 kontakt +420 775 061 449

Psychologické poradenství, pomoc v krizi, řešení dlouhodobých problémů v osobní, vztahové a pracovní oblasti, výchovné poradenství, dynamická diagnostika potenciálu učení, rozvoj rozumových schopností metodou prof. R. Feuersteina.

web www.cpduha.cz

Jakubská Dagmar, Mgr. - Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1 kontakt +420 777 819 645

Klinický psycholog nabízející psychologické poradenství, individuální psychoterapii, krizové intervence.

web www.psycholog-hk.cz
« předchozí 1 2 další »