Základní umělecké školy – Svitavy

Poskytují žákům základy uměleckého vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Žáci jsou do studia přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Přehled základních uměleckých škol v lokalitě Svitavy.

1–10 firem z 12 nalezených Filtry

1Základní umělecká škola Moravská Třebová

Jsme základní umělecká škola poskytující základy uměleckého vzdělání v hudebním oboru, výtvarném, tanečním a literárním oboru. Nepřetržitě pracujeme na tom, aby studium na ZUŠ přispívalo k duševnímu rozvoji našich žáků. Nabízíme pronájem koncertního sálu.

2Městský úřad Bystré1 pobočka

nám. Na podkově 2, Bystré
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Uprostřed kopců na samém srdci Vysočiny, žije tichým a nevzrušeným životem starodávné město Bystré. "Cesta k němu jest jako zahrada krásná, plná rozkošných skupin stromův a lesíkův". A každému z Vás, kdo se jednou na cestě k Bystrému zastavíte na výšině u hartmanské kaple nad hrobem hraběnky Marie…

3Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
Dolní Újezd 480, Svitavy Bezdlužná

Provozujeme základní uměleckou školu se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

4Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy pro 360 žáků, 56 dětí MŠ a 120 dětí ŠD. Součástí je školní družina a školní jídelna. Školní družina je zaměřená na pohybové a sportovní vyžití dětí, např. městská hřiště a sportoviště, dopravní hřiště, bruslení na umělé ledové ploše.

5Soukromá ZUŠ Litomyšl, o.p.s.

Soukromá ZUŠ Litomyšl, o.p.s., se sídlem Na Lánech 95, 570 01, Litomyšl-Lány, v okrese Svitavy a v kraji Pardubický kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 55, Krajský soud v Hradci Králové. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 1999. Předmětem podnikání je: Základní…

6Výtvarné studio Dolní Újezd - soukromá základní umělecká škola, o.p.s.

Výtvarné studio Dolní Újezd - soukromá základní umělecká škola, o.p.s., se sídlem Dolní Újezd 655, 569 61, Dolní Újezd, v okrese Svitavy a v kraji Pardubický kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 192, Krajský soud v Hradci Králové. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v…

7ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Čsl. armády 347, 572 01, Polička-Horní Předměstí, v okrese Svitavy a v kraji Pardubický kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 1331, Krajský soud v Hradci Králové. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 1998. Pracuje u nás 25 - 49…

8ZUŠ Bystré

ZUŠ Bystré, se sídlem nám. Na podkově 59, 569 92, Bystré, v okrese Svitavy a v kraji Pardubický kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 14, Krajský soud v Hradci Králové. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 2001. Pracuje u nás 10 - 19 zaměstnanců. Předmětem podnikání je:…

9ZUŠ Jevíčko

ZUŠ Jevíčko, se sídlem U Zámečku 451, 569 43, Jevíčko, v okrese Svitavy a v kraji Pardubický kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. Pr 1150, Krajský soud v Hradci Králové. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 2010. Pracuje u nás 25 - 49 zaměstnanců. Více informací naleznete…

10ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Rektora Stříteského…, Litomyšl-Město Bezdlužná

ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl, se sídlem Rektora Stříteského 194, 570 01, Litomyšl-Město, v okrese Svitavy a v kraji Pardubický kraj. Právní forma Příspěvková organizace. Založení v roce 1996. Pracuje u nás 25 - 49 zaměstnanců. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z…


Základní umělecké školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Svitavy


Základní umělecké školy v lokalitě Svitavy – detailní popis

Základní umělecké vzdělávání na základních uměleckých školách (ZUŠ) poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecké školy mohou vyučovat umělecký obor hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický. Mohou vyučovat i více uměleckých oborů. 

Organizace základních uměleckých škol

Školy organizují přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně může mít maximálně 2 ročníky. Do přípravného studia jsou přijímáni žáci od pěti let věku. Základní studium I. stupně tvoří 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně tvoří 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Ke vzdělávání v základním studiu II. stupně je možné zorganizovat přípravné studium, které má nejvýše 1 ročník. Toto přípravné studium je určeno pro žáky, kteří nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně. 

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro nadané a mimořádně nadané žáky základního studia. Tito žáci musí prokázat předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.

Studium pro dospělé je tvořeno nejvýše 4 ročníky. Délka vzdělávání ve studiu pro dospělé se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

Ukončení základní umělecké školy

Vzdělávání na základní umělecké škole je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít podobu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace, která umožňuje hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

Základní umělecké školy připravují své žáky na další vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích. Případně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.