Střední školy s maturitní zkouškou - Východní Čechy

101 - 120 firem z 130 nalezených

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303

Trutnov, Procházkova 303 kontakt +420 499 840 092

Škola poskytovala v průběhu let různé formy vzdělávání: dvouleté, tříleté a čtyřleté denní vzdělávání v oboru zdravotní a dětská sestra, dále pak dálkové studium, externí studium při zaměstnání, dvouleté pomaturitní kvalifikační večerní, denní dvouleté rekvalifikační studium rehabilitační pracovník, denní tříleté pomaturitní studium obor diplomovaný fyzioterapeut a dvouleté denní studium obor ošetřovatelka. Ve školním roce 1993-1994 bylo zahájeno vzdělávání v oboru všeobecná sestra, rokem 2004-…

web www.szstrutnov.cz

Střední zdravotnická škola, Svitavy

Svitavy, Purkyňova 256 kontakt +420 461 535 100

Střední zdravotnická škola Svitavy.

web www.szs.svitavy.cz

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Hořice, Riegrova 1403 kontakt +420 493 623 021

Poskytujeme moderní vzdělání pro 21. století dle kritérií OECD zakomponované do školního vzdělávacího programu s cílem dát klíčové kompetence, dovednosti a vědomosti žákům pro uplatnění na vysokých školách nebo na trhu práce v globalizovaném a extrémně rychle se měnícím světě s přihlédnutím k jejich využitelnosti i v jejich soukromém životě. Nabízíme jasná pravidla po celou dobu vzdělávání garantovaná platnou legislativou České republiky pro státní školy.

web www.gozhorice.cz

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740

Nová Paka, Kumburská 740 kontakt +420 493 721 320

Výuka na Střední pedagogické škole v Nové Pace byla zahájena 1.9.1974. Škola připravovala na budoucí povolání učitelky mateřských škol pro severní část východočeského regionu. Od školního roku 1992/93 škola změnila částečně své zaměření a připravuje nyní studenty ve studijním oboru pedagog předškolní a mimoškolní výchovy. Ve svých začátcích otvírala škola tři třídy denního studia, organizovala i pomaturitní a dálkové studium. 3.9.1984 byla při škole otevřena ubytovací část budovy domova mládeže…

web www.gymnp.cz

Lepařovo gymnázium

Jičín, Jiráskova 30 kontakt +420 493 533 005

Naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a snad i pozitivní vzdělávací prostředí s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.

web www.gymjc.cz

Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Dobruška, Pulická 695 kontakt +420 491 618 930

Střední škola zajišťuje výuku oborů klempíř, nástrojař, obráběč kovů a zámečník a studium maturitních oborů informační technologie, mechanik strojů a mechanik seřizovač. Provozujeme domov mládeže s nabídkou ubytování pro studenty ve 3 lůžkových pokojích. Zajistíme stravování. K dispozici je připojení k internetu, sociální zařízení, válendy, noční stolky, skříně i lampičky. Dále u nás najdete vybavenou kuchyňku, 2 studovny s PC i společenskou místnost s TV.

web www.sspvc.cz

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 kontakt +420 495 490 328

Střední odborná škola. Naše škola zajišťuje výuku tříletých oborů a to automechanik, autoelektrikář, elektrikář, opravář zemědělských strojů, cukrář, kuchař, číšník, řezník a uzenář. Též se zapojujeme do projektu Škola na dotek a dalších projektů. Pořádáme také přednášky. Studium je zakončeno maturitní nebo závěrečnou zkouškou.

web www.sstrnb.cz

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77

Nový Bydžov, Komenského 77 kontakt +420 495 490 377

Škola organizuje studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Zaměření všech tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia výběrem volitelných seminářů a cvičení.Pro potřeby výchovného a vzdělávacího procesu jsou využívány prostorné kmenové učebny, řada menších učeben pro výuku cizích jazyků, odborné semináře a cvičení, dále laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny výpočetní techniky, tělocvična a dvě venkovní hřiště.

web www.gnb.cz

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 kontakt +420 495 514 691

Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové. Zpočátku šlo o malou školu (8 tříd, 250 žáků) umístěnou v provizorní „minibudově“ na Pouchově. Od školního roku 1980/81 došlo k rozšíření. Byla nám přidělena budova bývalé ZDŠ v Šimkově ulici a z GJKT (Gymnázia J. K. Tyla) bylo k nám převedeno 9 tříd. Škola tedy měla 2 budovy, 17 tříd a 550 žáků. Vybavení a zařízení bylo chudobné – nevyhovující. Za další 2 roky jsme získali další budovu bývalé ZDŠ v Pospíšilově ulici. Tím jsme obsadili celou rozsáhlou…

web www.gybon.cz

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Broumov, Hradební 218 kontakt +420 491 521 276

„Tradice vzdělávání od roku 1624” - provozujeme 4 leté a 8 leté gymnázium v Broumově ve Východních Čechách. Jsme spočástí projektu zdravá škola.

web www.gybroumov.cz

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 kontakt +420 491 461 825

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky - provoz střední školy zaměřené na ekonomiku a návrhy oděvů v Červeném Kostelci.

web www.ssck.cz

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s.r.o.

Litomyšl, Tyršova 237 kontakt

Studiem na naší škole získáte kvalitní obchodně ekonomické vzdělání. Škola nabízí výuku dvou světových jazyků s možností třetího jazyka, odborný předmět se také vyučuje v cizím jazyce.

web www.tradingcentre.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov

Trutnov, Volanovská 243 kontakt +420 499 315 111

SOŠ a SOU Trutnov je státní škola, která poskytuje střední odborné a úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Svými 11 vyučovanými obory je tato škola na Trutnovsku výjimečná.

web www.sou-trutnov.cz

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Janské Lázně, Obchodní 282 kontakt +420 499 875 175

Střední škola poskytuje vzdělávání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (s tělesným a zdravotním handicapem). Škola má celorepublikovou působnost, je přímo řízena MŠMT a poskytuje žákům možnost ubytování v internátu a celodenní stravování. Ke každému žákovi uplatňujeme individuální přístup. V rámci mimoškolní činnosti mají studenti možnost se zapojit do různých zájmových aktivit.

web www.oajl.cz

Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Hradec Králové, Hradecká 1151/9 kontakt +420 495 518 744

Gymnázium zajišťuje čtyřleté denní studium s důrazem na angličtinu zakončené maturitou. Provádíme přípravu na jazykové zkoušky.

web www.voshk.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

Hostinné, Horská 309 kontakt +420 499 441 442

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů výroba celulózy a papíru, pečovatelská činnost a gymnázium.

web www.gymhost.cz

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Trutnov, Lesnická 9 kontakt +420 499 811 413

Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická.

web www.slstrutnov.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třebechovice pod Orebem,Heldovo nám. 231

Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí 231 kontakt +420 495 593 074

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů a střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů krejčí, brašnář, podnikání v technických povoláních.

zobrazit detail

Střední průmyslová škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 376

Nové Město nad Metují, Československé armády 376 kontakt +420 491 474 195

Střední průmyslová škola nabízí zájemcům dva studijní obory - strojírenství a technické lyceum.

web www.spsnome.cz

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Trutnov, Školní 101 kontakt +420 499 813 071

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých studijních a tříletých učebních oborů v oblasti elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky. Nabídka nástavbového studia a rekvalifikačních kurzů.

zobrazit detail