Střední školy s maturitní zkouškou - Trutnov

1 - 13 firem z 13 nalezených

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové (Trutnov)

Hradec Králové, Hradební 1029 kontakt +420 495 513 391, (5 poboček)

SOŠ a SOU - čtyřleté maturitní obory, tříleté učební obory zakončené záverečnou zkouškou, dvouleté nástavbové studium denní a dálkové. Obory strojírenské, elektrotechnické, ekologické. Více na www stránkách.

web www.hradebni.cz

Střední škola hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují (Trutnov)

Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 kontakt +420 491 581 279, (1 pobočka)

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého studijního oboru hotelnictví, tříletého učebního oboru kuchař - číšník a dvouletého nástavbového oboru gastronomie. Školní vzdělávací program je posílen v oblasti praktické výuky. Odborný výcvik probíhá na atraktivních pracovištích s možností dalšího zaměstnání. Možnost profesních rekvalifikačních zkoušek. Naše škola zajišťuje pro naše studenty stravování a ubytování v domově mládeže. Nabízíme k pronájmu prostory učeben a také sálu s…

web www.sshssteplicenm.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace (Trutnov)

Jilemnice, Kostelní 259 kontakt +420 481 549 249, (2 pobočky)

Státní všeobecné i sportovní čtyřleté nebo osmileté gymnázium a střední čtyřletá odborná škola, veřejnosprávní činnost, informační technologie.

web www.gymjil.cz

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 kontakt +420 499 622 215, (1 pobočka)

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů - Informační technologie, Aplikovaná chemie, Gastronomie a hotelnictví, Cestovní ruch, Kosmetické služby, Kadeřník-vizážista.

web www.ssis.cz

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova - Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu (Trutnov)

Hradec Králové, Vocelova 1338 kontakt +420 495 212 861, (8 poboček)

Hlavním cílem školy je příprava budoucích profesních specialistů na celoživotní zaměstnání ve vybraných oborech středního vzdělání v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví. Škola realizuje a upravuje výuka na základě požadavků a potřeb trhu práce. Kvalitní materiálně technické zabezpečení školy je zajišťováno díky podpoře a dobré spolupráci s firemní sférou, orgány kraje, úřady práce, hospodářskou komorou, cechy, svazy, Magistrátem města HK a dalšími významnými institucemi. SOŠ a SOU…

web www.sosasou-vocelova.cz

Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158

Trutnov, Malé náměstí 158 kontakt +420 499 599 300

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Od září 2014 nabízíme zkrácené středoškolské studium.

web www.oatrutnov.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303

Trutnov, Procházkova 303 kontakt +420 499 840 092

Škola poskytovala v průběhu let různé formy vzdělávání: dvouleté, tříleté a čtyřleté denní vzdělávání v oboru zdravotní a dětská sestra, dále pak dálkové studium, externí studium při zaměstnání, dvouleté pomaturitní kvalifikační večerní, denní dvouleté rekvalifikační studium rehabilitační pracovník, denní tříleté pomaturitní studium obor diplomovaný fyzioterapeut a dvouleté denní studium obor ošetřovatelka. Ve školním roce 1993-1994 bylo zahájeno vzdělávání v oboru všeobecná sestra, rokem 2004-…

web www.szstrutnov.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov

Trutnov, Volanovská 243 kontakt +420 499 315 111

SOŠ a SOU Trutnov je státní škola, která poskytuje střední odborné a úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Svými 11 vyučovanými obory je tato škola na Trutnovsku výjimečná.

web www.sou-trutnov.cz

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Janské Lázně, Obchodní 282 kontakt +420 499 875 175

Střední škola poskytuje vzdělávání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami (s tělesným a zdravotním handicapem). Škola má celorepublikovou působnost, je přímo řízena MŠMT a poskytuje žákům možnost ubytování v internátu a celodenní stravování. Ke každému žákovi uplatňujeme individuální přístup. V rámci mimoškolní činnosti mají studenti možnost se zapojit do různých zájmových aktivit.

web www.oajl.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

Hostinné, Horská 309 kontakt +420 499 441 442

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů výroba celulózy a papíru, pečovatelská činnost a gymnázium.

web www.gymhost.cz

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Trutnov, Lesnická 9 kontakt +420 499 811 413

Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická.

web www.slstrutnov.cz

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Trutnov, Školní 101 kontakt +420 499 813 071

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých studijních a tříletých učebních oborů v oblasti elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky. Nabídka nástavbového studia a rekvalifikačních kurzů.

zobrazit detail

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, s.r.o. (pobočka Vrchlabí)

Vrchlabí, Komenského 616 kontakt +420 499 429 149, (4 pobočky)

Družstevní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých a pětiletých oborů hotelnictví a turismus, management turismu a služeb, obchodní akademie a střední odborné učiliště. Možnost dálkového studia.

web www.hshronov.cz