Gymnázia - Královehradecký kraj

1 - 12 firem z 12 nalezených

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.

Hradec Králové, Brandlova 875/15 kontakt +420 495 543 141

Čtyřleté a šestileté jazykové gymnázium. Možnost využití studijních pobytů v zahraničí. Lze zde absolvovat mezinárodní zkoušky z angličtiny. Nabízíme řadu vzdělávacích klubů, dramatický kroužek v anglickém jazyce či zaměření na informatiku.

web www.psjg.cz

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Hradec

Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1 kontakt +420 495 513 744

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. má jako svého zřizovatele Biskupství královéhradecké. Najdete nás v klidné části historické části Hradce Králové.

web www.bisgymbb.cz

Gymnázium Dobruška

Dobruška, Pulická 779 kontakt +420 494 623 071

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 je střední škola zřizovaná Královéhradeckým krajem. Je umístěna na vlastním pozemku v klidné okrajové části města Dobrušky a je stavebně propojena se Základní školou Pulická ulice. Přibližně 60% našich žáků dojíždí z okolních měst a vesnic, a to především z Nového Města nad Metují a z Opočna. Spádová oblast pro dojíždění je vymezena vzdáleností do 20 km.

web www.gympldka.cz

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Hořice, Riegrova 1403 kontakt +420 493 623 021

Poskytujeme moderní vzdělání pro 21. století dle kritérií OECD zakomponované do školního vzdělávacího programu s cílem dát klíčové kompetence, dovednosti a vědomosti žákům pro uplatnění na vysokých školách nebo na trhu práce v globalizovaném a extrémně rychle se měnícím světě s přihlédnutím k jejich využitelnosti i v jejich soukromém životě. Nabízíme jasná pravidla po celou dobu vzdělávání garantovaná platnou legislativou České republiky pro státní školy.

web www.gozhorice.cz

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740

Nová Paka, Kumburská 740 kontakt +420 493 721 320

Výuka na Střední pedagogické škole v Nové Pace byla zahájena 1.9.1974. Škola připravovala na budoucí povolání učitelky mateřských škol pro severní část východočeského regionu. Od školního roku 1992/93 škola změnila částečně své zaměření a připravuje nyní studenty ve studijním oboru pedagog předškolní a mimoškolní výchovy. Ve svých začátcích otvírala škola tři třídy denního studia, organizovala i pomaturitní a dálkové studium. 3.9.1984 byla při škole otevřena ubytovací část budovy domova mládeže…

web www.gymnp.cz

Lepařovo gymnázium

Jičín, Jiráskova 30 kontakt +420 493 533 005

Naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a snad i pozitivní vzdělávací prostředí s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.

web www.gymjc.cz

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77

Nový Bydžov, Komenského 77 kontakt +420 495 490 377

Škola organizuje studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Zaměření všech tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia výběrem volitelných seminářů a cvičení.Pro potřeby výchovného a vzdělávacího procesu jsou využívány prostorné kmenové učebny, řada menších učeben pro výuku cizích jazyků, odborné semináře a cvičení, dále laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny výpočetní techniky, tělocvična a dvě venkovní hřiště.

web www.gnb.cz

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 kontakt +420 495 514 691

Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové. Zpočátku šlo o malou školu (8 tříd, 250 žáků) umístěnou v provizorní „minibudově“ na Pouchově. Od školního roku 1980/81 došlo k rozšíření. Byla nám přidělena budova bývalé ZDŠ v Šimkově ulici a z GJKT (Gymnázia J. K. Tyla) bylo k nám převedeno 9 tříd. Škola tedy měla 2 budovy, 17 tříd a 550 žáků. Vybavení a zařízení bylo chudobné – nevyhovující. Za další 2 roky jsme získali další budovu bývalé ZDŠ v Pospíšilově ulici. Tím jsme obsadili celou rozsáhlou…

web www.gybon.cz

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Broumov, Hradební 218 kontakt +420 491 521 276

„Tradice vzdělávání od roku 1624” - provozujeme 4 leté a 8 leté gymnázium v Broumově ve Východních Čechách. Jsme spočástí projektu zdravá škola.

web www.gybroumov.cz

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

Jaroměř, Lužická 423 kontakt +420 491 812 498

Naše škola vítá aktivní žáky – zájemce o kvalitní vzdělání. Sídlíme ve velkolepě řešené budově v klidném prostředí s parkovou úpravou.

web www.goajaro.cz

Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Hradec Králové, Hradecká 1151/9 kontakt +420 495 518 744

Gymnázium zajišťuje čtyřleté denní studium s důrazem na angličtinu zakončené maturitou. Provádíme přípravu na jazykové zkoušky.

web www.voshk.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

Hostinné, Horská 309 kontakt +420 499 441 442

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů výroba celulózy a papíru, pečovatelská činnost a gymnázium.

web www.gymhost.cz