Ústřední orgány státní správy - Pardubice

1 - 3 firem z 3 nalezených

Český statistický úřad (pobočka Pardubice-Zelené Předměstí)

Pardubice, V Ráji 872 kontakt +420 466 304 002, (9 poboček)

Úřad získává údaje, vytváří a poskytuje statistické informace o hospodářských, společenských a ekologických jevech či procesech.

web www.pardubice.czso.cz

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Pardubice, Masarykovo náměstí 1484 kontakt +420 466 714 253

Po posledních úpravách zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nabízíme akreditovaná školení v školicím středisku i u zákazníka, metodickou a konzultační součinnost a úplnou realizaci zadavatelských činností při zadávání veřejných zakázek.

web www.cmud.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Pardubice-Zelené Předměstí)

Pardubice-Zelené Předměstí, Jiráskova 20 kontakt +420 467 002 720, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady v oblasti majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz