Soudy - Chrudim

1 - 2 firem z 2 nalezených

Okresní soud v Chrudimi

Chrudim, Všehrdovo náměstí 45 kontakt +420 469 669 711

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

web portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=127&j=137&k=1340

Okresní státní zastupitelství Chrudim

Chrudim II, Novoměstská 364 kontakt +420 469 622 167, (11 poboček)

Realizace práva státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

web portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=51&o=41&k=566