Organizace a sdružení - Rychnov nad Kněžnou

1 - 13 firem z 13 nalezených

Město Opočno

Opočno, Kupkovo nám. 247 kontakt +420 494 668 331, (1 pobočka)

Opočno a jeho příměstské části Čánka a Dobříkovec mají 3 200 obyvatel. Dle zpracovaného územního plánu se nepředpokládá velká průmyslová výstavba. Opočno má ale vyčleněny prostory jak na průmyslovou, tak na bytovou výstavbu. Město má jednoznačné předpoklady orientovat se na turistický ruch.

web www.opocno.cz

Město Borohrádek

Borohrádek, Husova 240 kontakt +420 494 381 602

V údolí Tiché Orlice asi 8,5 km jihozápadně od Kostelce nad Orlicí leží město Borohrádek s 2032 obyvateli. Rozsáhlé borové lesy v okolí mají příznivý vliv na klima, a proto bylo místo již v minulosti vyhledávaným letoviskem.

web www.mestoborohradek.cz

Obecní úřad Chleny

Chleny, Chleny 68 kontakt +420 494 547 222

Obec Chleny se nachází v Královéhradeckém kraji na úpatí Orlických hor v jižním cípu okresu Rychnov nad Kněžnou poblíž města Kostelec nad Orlicí.

web www.chleny.cz

Obecní úřad Krchleby

Krchleby, Krchleby 32 kontakt

Obec Krchleby s místní částí Brumbárov je nejmenší obcí Kostelecka. Počet obyvatel se v současné době pohybuje okolo 85. Krchleby jsou samostatnou obcí od roku 1990. Snahou místního zastupitelstva je i v takto malé obci zajistit pro občany příjemný život. Větší možnosti společenského, ale i jiného vyžití dává spolupráce v rámci mikroregionu Brodec. Jedinou organizací v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který má téměř stodvacetiletou tradici.

web www.obec-krchleby.cz

Obecní úřad Lukavice

Lukavice, Lukavice 190 kontakt +420 494 542 137

Obec Lukavice se rozkládá v povodí řeky Kněžny a Lukavického potoka, jež bylo součástí kolowratského a kvasinského panství. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1364. Katastrální území Lukavice leží v průměrné nadmořské výšce 378 m. n. m.

web www.lukavice.cz

Obecní úřad Osečnice

Osečnice, Osečnice 75 kontakt +420 494 598 253

Přesná doba, kdy byla založena naše obec není známa. První zmínka o ní pochází z r. 1598. Ve starých pramenech je uváděna jako odlehlý klášterní újezd. Roku 1849 se stává obec Osečnice samostatnou obcí. Od 60. let se postupně stávají její součástí osady Lomy, Proloh, Sekyrka. Až do přelomu 18. a 19. století bylo základem obživy obyvatel v kraji zemědělství. Lidem ve zdejším kraji však jen práce v zemědělství obživu nezajistila, byli nuceni si vypomáhat vedlejším přivýdělkem. A to zejména…

web www.osecnice.cz

Obecní úřad Pohoří

Pohoří, Pohoří 186 kontakt +420 494 623 346

V dnešní obci je evidováno 227 popisných čísel a žije zde přes 650 obyvatel. Na ploše 650 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům - zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. - 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál.

web www.obecpohori.cz

Obecní úřad Semechnice

Semechnice, Semechnice 129 kontakt +420 494 668 241

Naše obec se nachází v podhůří Orlických hor na dohled Opočenského zámku. Leží podél obecní silnice vedoucí od Opočna směrem na Trnov.

web www.semechnice.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501 kontakt +420 494 534 975

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

web www.dh.cz

Římskokatolická farnost Vamberk

Vamberk, Husovo náměstí 85 kontakt +420 493 814 330

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

web www.farnostuo.cz

Konfederace politických vězňů České republiky (pobočka Rychnov nad Kněžnou)

Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108 kontakt +420 494 534 010, (26 poboček)

Informace o obětech komunistického režimu v Československu.

web www.kpv-cr.cz

INEX - SDA Kostelecké Horky

Kostelecké Horky, Kostelecké Horky 25 kontakt +420 604 676 146

Dobrovolná práce v ČR i v zahraničí, akce a školení pro dobrovolníky, školení pro vedoucí workcampů v ČR i přípravná setkání pro mezinárodní dobrovolníky.

web www.inexsda.kosteleckehorky.cz

Česká botanická společnost - Východočeská pobočka

Dobré, Dobré 114 kontakt +420 732 367 979, (3 pobočky)

Studium floristiky. Exkurze, schůze, výlety, kurzy i přednášky.

zobrazit detail