Nadace a nadační fondy - Hradec Králové

1 - 5 firem z 5 nalezených

Oblastní charita Hradec Králové (Domov pro matky s dětmi)

Hradec Králové, Velká 7 kontakt +420 495 221 810, (9 poboček)

Poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů včetně ubytování na přechodnou dobu, případně zajištění stravy. Služba je určena matkám (otcům) s dětmi do 18 let, samostatným ženám, obětem domácího násilí a těhotným ženám bez domova.

web www.charitahk.cz

Oblastní charita Hradec Králové (Dům Matky Terezy)

Hradec Králové, U Mostku 472/5 kontakt +420 495 218 934, (9 poboček)

Nabídka přechodného ubytování, hygieny, stravy, sociální rehabilitace a poradenství v případě nouze v rámci služeb nízkoprahového denního centra včetně terénního programu, noclehárny a azylového domu.

web www.charitahk.cz

Oblastní charita Hradec Králové (Sociální šatník)

Hradec Králové, Kydlinovská 808 kontakt , (9 poboček)

Zajištění hmotné výpomoci v obtížné životní situaci ve formě možnosti získání oblečení, obuvi a potřeb pro děti či do domácnosti.

web www.charitahk.cz

Domov V Podzámčí – chráněné bydlení

Chlumec nad Cidlinou, Palackého 243 kontakt , (3 pobočky)

Chráněné bydlení pro osoby s lehkým mentálním a zdravotním postižením ve věku 20 až 45 let s cílem zlepšení péče o ně a zvýšení možnosti jejich integrace do společnosti a případně i na trh práce.

web www.chranenebydleni.cz

Rada seniorů České republiky, o.s. (pobočka Hradec Králové, Pražské Předměstí)

Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 1620/30 kontakt +420 495 521 048, (6 poboček)

Nabízíme telefonickou krizovou pomoc. Dále poskytujeme odborné sociální občansko-právní poradenství i expertní bytové poradenství pro seniory.

web www.rscr.cz