Městské, obecní úřady - Východní Čechy

441 - 460 firem z 899 nalezených

OBEC Dílce

Jičín, Dílce 7 kontakt +420 724 091 359

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.dilce.e-obec.cz

Obecní úřad Dětenice

Dětenice, Dětenice 141 kontakt +420 493 596 007

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.obecdetenice.cz

Obecní úřad Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách, Deštné v Orlických horách 61 kontakt +420 494 663 193

Nacházíte se v nejnavštěvovanějším středisku turistiky, rekreace a zimních sportů v Orlických horách. Starobylá ves, založená před rokem 1350, z doby Karla IV., leží v Deštenské pahorkatině v průměrné výšce 650 m n. m., v kouzelném údolí říčky Bělé a Deštenského potoka. Na severovýchodní straně ji rámuje zalesněný hřeben Orlických hor s Velkou a Malou Deštnou, na západě pak vrchol Špičáku. Byla založena hluboko v lesích, táhnoucích se až do Hradce Králové. Patřila cysterciákům z kláštera Svaté…

web www.obec-destne.cz

Obec Dobřenice

Dobřenice, Dobřenice 10 kontakt +420 495 451 119

Obec Dobřenice leží v okrese Hradec Králové, asi 15 kilometrů jihozápadně od tohoto krajského města. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1339, území obce bylo osídleno již v období kolem roku 2500 př. n. l.

web www.dobrenice.cz

Obecní úřad Dolní Lánov

Dolní Lánov, Dolní Lánov 132 kontakt +420 499 522 216

První písemná zpráva pochází z roku 1355. Obec se nachází v nadmořské výšce 426 metrů. Na území žije 740 obyvatel. Jednou z nejvýznamnějších památek v obci je kostel sv. Jakuba. V obci se nachází naučná stezka.

web www.dolnilanov.cz

Obec Dolní Kalná

Dolní Kalná, Dolní Kalná 178 kontakt +420 499 448 222

Obec Dolní Kalná leží v okrese Trutnov, v západní části tohoto okresu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369, počet obyvatel je přibližně 700.

web www.dolnikalna.cz

Obec Doubravice

Doubravice, Doubravice 155 kontakt +420 499 397 129

Obec Doubravice leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov,asi 5 km jihozápadně od města Dvůr Králové nad Labem. Součástí obce jsou části Velehrádek a Zálesí.

web www.doubravice.cz

Obec Havlovice

Havlovice, Havlovice 146 kontakt +420 499 784 061

Obec Havlovice leží v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Rozkládají se na východě Krkonošského podhůří, při řece Úpě asi 2,5 km jihovýchodně od města Úpice.

web www.havlovice.cz

Obecní úřad Dřevěnice

Dřevěnice, Dřevěnice 56 kontakt +420 601 395 386

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.drevenice.org/obec

Obec Hlušice

Hlušice, Hlušice 51 kontakt +420 495 483 416

Obec Hlušice leží v Královéhradeckém kraji, asi sedm kilometrů západně od města Nový Bydžov. K obci náleží přilehlá místní část Hlušičky. První písemný záznam o obci pochází z r. 1322, osídlení krajiny sahá až do 5. tisíciletí před n. l.

web www.hlusice.com

Obecní úřad Heřmánkovice

Heřmánkovice, Heřmánkovice 215 kontakt +420 491 523 772

Obecní úřad Heřmánkovice.

web www.hermankovice.cz

HEJTMÁNKOVICE - OBECNÍ ÚŘAD

Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118 kontakt +420 491 523 770

Obec Hejtmánkovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán. Více informací najdete na www.hejtmankovice.cz.

web www.hejtmankovice.cz

Obec Holohlavy

Holohlavy, Školní 35 kontakt +420 495 420 125

Obec Holohlavy se nachází v okrese Hradec Králové, nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1318.

web www.holohlavy.cz

Obecní úřad Hořičky

Hořičky, Hořičky 4 kontakt +420 608 403 067

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.horicky.cz

Obecní úřad Horní Radechová

Horní Radechová, Horní Radechová 196 kontakt +420 491 463 023

První písemná zpráva o obci Horní Radechová pochází z roku 1402, kdy obec byla povinna platit kaplanovi z Náchoda za sloužení mší. V roce 1560 již měla obec 48 čísel popisných, vesměs rolnické usedlosti. Obyvatelé se živili především zemědělstvím a tkalcovstvím. V roce 1811 byla započata stavba školy a v září 1812 bylo zahájeno školní vyučování. Prvním učitelem byl jmenován Josef Vepřek. V roce 1843 vzrostl počet čísel popisných na 108. V tomtéž roce zakoupil rychtář Antonín Zima nový zvon o…

web www.obechr.com

OBEC Hořenice

Jaroměř, Hořenice 42 kontakt +420 491 815 326

Obec Hořenice se nachází na území okresu Náchod a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Jaroměř.Obec Hořenice se rozkládá asi dvacetjedna kilometrů západně od Náchoda a tři kilometry severně od města Jaroměř. Obec geograficky a turisticky řadíme do Kladského pomezí. Na území obce má hlášený trvalý pobyt kolem 150 obyvatel.

web www.horenice.cz

Obec Humburky

Nový Bydžov, Humburky 41 kontakt +420 724 184 484

Humburky leží v okrese Hradec Králové na levém břehu řeky Cidliny, asi 2,5 km jihovýchodně od města Nový Bydžov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359.

web www.humburky.cz

Obecní úřad Hřibiny-Ledská

Hřibiny-Ledská, Hřibiny 11 kontakt +420 494 323 822

Obec Hřibiny – Ledská leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 315 m. Území obce se rozkládá na 2 katastrálních územích (Hřibiny a Velká Ledská), zaujímá rozlohu 513 ha. Z toho je 295 ha zemědělské půdy, 169 ha lesní půdy, 5 ha vodních ploch, 9 ha zastavěných plocha a 34 ha ostatních ploch. Obec je převážně zemědělská. Tvoří ji čtyři místní části: Hřibiny, Paseky, Velká Ledská a Malá Ledská. Každá z těchto místních částí má svoji historii a o každé z nich pochází první zmínka z jiné doby.

web hribiny-ledska.cz

Obecní úřad Cholenice

Cholenice, Cholenice 1 kontakt +420 493 552 230

V roce 1378 (1392) se uvádí Drhan z Cholinic, který vystupuje ve jménu sirot po Mikuláši z Cholinic a pohání úrok 100 kop grošů Oldřicha řečeného Maliska z Hostovlic. Roku 1401 patřila ves s tvrzí bratřím Drhanovi a Václavovi z Cholinic, kteří darovali úroky z některých svých vsí na nově založený oltář Všech svatých do běcharského kostela. Drhan se naposledy připomíná r. 1419, kdy cholenický plat z běcharského kostela převádí na Sovenice. Zdá se, že panství v té době bylo rozděleno na dvě části…

web www.cholenice.cz

Obecní úřad Chlístov

Chlístov, Chlístov 8 kontakt +420 494 623 140

Přesná doba vzniku obce není známa. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545. Podle ústního podání se obec původně jmenovala Lískov - snad od lískových keřů, které hojně rostly v místě nynější obce. Chlístov patřil pod správu obce Spy (místní část Nového Města nad Metují) až do roku 1872, kdy se obec osamostatnila. V obecní kronice najdeme záznamy o majitelích jednotlivých usedlostí již kolem roku 1760. Roku 1904 byl v obci založen hasičský sbor, který tedy v roce 2004 oslavil 100.…

web www.obec-chlistov.cz
« předchozí 1 12 20 21 22 23 24 25 26 34 45 další »