Městské, obecní úřady - Východní Čechy

221 - 240 firem z 900 nalezených

Obec Morašice u Chrudimi

Morašice, Morašice 17 kontakt +420 469 695 837

Obec Morašice leží asi 7 km západně od města Chrudimi a 4 km jihovýchodně od města Heřmanův Městec. Obcí protéká potok Bylanka. K obci Morašice s osadou Dubina a Bačalským mlýnem patří i další místní části, Holičky s osadami Dlubiň a Dolany, Janovice, Skupice a Zbyhněvice, osada Palučiny je rozdělena mezi Skupice a Zbyhněvice. Holičky, Janovice, Morašice, Skupice a Zbyhněvice mají své katastrální území.

web www.obecmorasice.cz

Obecní úřad Studnice

Hlinsko, Studnice 108 kontakt +420 469 311 179

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.obecstudnice.cz

Obecní úřad Lozice

Luže, Lozice 71 kontakt +420 469 671 560

Obec Lozice patří mezi menší obce. Rozprostírá se po obou březích říčky Novohradky při silnici č. III/3561, Luže, Chroustovice a železniční stanice Uhersko. Obec leží na samé hranici Českomoravské vysočiny. Nadmořská výška obce je 281 m B.p.v. V obci žije 160 obyvatel. 14 domků využíváno jako rekreační chalupy. Průměrný věk obyvatele je 35, 59 let.

web www.lozice.cz

Obecní úřad Krouna

Krouna, Krouna 218 kontakt +420 469 341 130

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.krouna.cz

Obecní úřad Kameničky

Kameničky, Kameničky 149 kontakt +420 469 318 122

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.obec-kamenicky.cz

Obecní úřad Vlčí Habřina

Vlčí Habřina, Vlčí Habřina 104 kontakt +420 466 942 351

Obecní úřad Vlčí Habřina.

web www.vlcihabrina.cz

OBEC Stéblová

Stéblová, Stéblová 12 kontakt +420 466 981 263

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385, kdy byla část výnosu ze Stéblové připsána ke kostelu sv. Ducha v Hradci Králové. Ves sama v té době patřila nejspíše opatovickému klášteru. Jako někdejší klášterní ves je výslovně doložena při zástavě klášterních zboží Divišovi Bořkovi z Miletína roku 1436. Od té doby byla součástí panství Kunětická hora, posléze pardubického panství. O starší podobě vesnice se neví téměř nic. Do její struktury výrazně zasáhla vlna rybníkářské stavební aktivity…

web www.steblova.cz

Obec Starý Mateřov

Starý Máteřov, Starý Mateřov 38 kontakt +420 466 970 298

Na počátku 15. století byl Mateřov rodným sídlem vladyků z Máteřova. Ti měli ve svém znaku modrý štít se stříbrným ohařem na zelených kopcích. Z pánů z Máteřova uvádí se nejvíce Jiřík Máteřovský z Máteřova, po jehož smrti (r. 1404) statek připadl králi. Od něho jej obdržel Vilém Kepka z Ostrožna. Vdova po Jiříkovi, Anna, si hájila právo na Máteřov, ale bylo jí vydáno pouze jen věno. To však nebyla jediná rozepře, která se Máteřova týkala. Když Vilém Kepka r. 1407 zemřel, dědiny Máteřovské…

web www.starymaterov.cz

Obec Řečany nad Labem

Řečany nad Labem, 1. máje 66 kontakt +420 466 932 121, (1 pobočka)

Východočeská obec Řečany nad Labem s částí obce Labětín leží necelých 7 km západním směrem od Přelouče, uprostřed rozlehlých úrodných polí. Severní částí katastru protéká řeka Labe. Když projedete mostem nad ní, dostanete se do obce Kladruby nad Labem se státním hřebčínem chovajícím koně pro reprezentační potřeby. V obci žije v současné době kolem 1 350 obyvatel. V obci se nachází obecní úřad s knihovnou, obecní dům se zdravotním střediskem (praktický lékař pro dospělé, dětský lékař,…

web www.recanynadlabem.cz

Obecní úřad Rohovládova Bělá

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 32 kontakt +420 466 942 106, (1 pobočka)

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.rohovladovabela.cz

Obecní úřad Ráby

Staré Hradiště, Ráby 5 kontakt +420 466 415 674

V současné době má Obec Ráby 157 domů a 518 obyvatel. Obec je i nadále rozšiřována, převážně výstavbou rodinných domů. Úpravou ÚPSÚ Pod Kunětickou horou, v rozsahu změn IV, bude dán prostor i pro umístění staveb provozního a výrobního charakteru.

web www.raby-obec.cz

Obec Lány u Dašic

Lány u Dašic, Lány u Dašic 51 kontakt +420 466 951 492

Obecní úřad poskytuje informace a služby občanům. Provozujeme elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Lány u Dašic se nacházejí necelých 10 kilometrů jihovýchodně od krajského města Pardubice. V těsné blízkosti obce protéká řeka Loučná. Turisticky je území zajímavé především pro vodáky a cyklisty. Mezi zajímavosti obce patří pseudorománský kříž r. 1895. Na katastru obce se nachází pohřebiště z doby halštatské, sv. slezskoplatenická kultura a lesní převis s výskytem vzácných travin…

web www.lanyudasic.cz

Obec Dolany (okres Pardubice)

Opatovice nad Labem, Dolany 78 kontakt +420 466 981 235

Původ Dolan je velmi starý. Na jejich místě stávala prehistorická osada, což dosvědčil i hromadný nález bronzových náramků. Vznik osady se datuje někdy kolen roku 1073 i když první písemná zmínka o Dolanech pochází z roku 1228, kdy je daroval vladyka Mikuš klášteru Opatovickému výměnou za jinou vesnici na Litoměřicku. Po zpustošení kláštera r. 1421 byly Dolany spolu s ostatními vesnicemi samovolně zabrány Divišem Bořkem z Miletínka, kterému tento zábor potvrdil v r. 1436 císař Zikmund, a to za…

web www.obecdolany.cz

Obec Čepí

Čepí, Čepí 79 kontakt +420 466 971 130

V dochovaných historických pramenech se Čepí poprvé vyskytuje roku 1375 v souvislosti s tehdejším držitelem vsi zemanem Ješkem z Čepí. Na počátku 16. století byla obec v držení Zdislava z Dobřenic, ale ten Čepí prodal roku 1543 společenství havířů z Kutné Hory. Jako majetek Kutné Hory zůstala obec až do roku 1694, kdy byla přikoupena ke komornímu pardubickému panství a od té doby sdílí s pardubickým panstvím stejné osudy. Název vsi prodělal složitý jazykový vývoj. V lidové etymologii existuje…

web www.cepi.cz

Obecní úřad Vysočina

Vysočina, Dřevíkov 55 kontakt +420 469 333 162

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.obecvysocina.cz

Obec Vrbatův Kostelec

Vrbatův Kostelec, Vrbatův Kostelec 42 kontakt +420 469 350 345

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.vrbatuvkostelec.cz

Obec Vortová

Vortová, Vortová 95 kontakt +420 469 319 412

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.vortova.cz

OBEC Vojtěchov

Hlinsko v Čechách, Vojtěchov 120 kontakt +420 469 311 250

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.obecvojtechov.cz

Obecní úřad Vítanov

Hlinsko, Vítanov 126 kontakt +420 469 311 661

Vítanov je malá obec ležící v malebné krajině Českomoravské vysočiny na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v nejtěsnějším kontaktním sousedství města Hlinska. Obcí protéká řeka Chrudimka. V oblasti řeky a jejího povodí, v němž jsou nejvýznamnější říčka Slubice a potok Vítanec, je několik zón ochrany přírody všech stupňů s chráněnými živočichy i rostlinami.

web www.vitanov.cz

Úřad městyse Včelákov

Včelákov, Včelákov 81 kontakt +420 469 344 122

Městys Včelákov leží na mírném návrší v nadmořské výšce 493 m. Ačkoliv první písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy je Včelákov jmenován jako farní ves litomyšlského biskupství, původní osídlení je mnohem staršího data. Předpokládá se, že toto území využívali již Keltové k získávání železné rudy. Ves byla založena patrně v rámci kolonizační činnosti podlažického kláštera. Vznikla jako hromadná ves kolem dolů. Ve středověku se zde těžila železná a sirná ruda, měď, olovo a stříbro. Těžba a…

web www.vcelakov.cz
« předchozí 1 9 10 11 12 13 14 15 23 34 45 další »