Vrty a vrtné práce – Východní Čechy

Hlubinné vrtání je široce využíváno nejen v hornictví, ale i ve stavebnictví pro zakládání staveb, injektáže atd. Vrtné práce se také provádí v energetice pro tepelná čerpadla. Přehled firem zabývajících se vrtnými pracemi v lokalitě Východní Čechy.

1–10 firem z 49 nalezených Filtry

1Studnařství - Pardubice

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Lány 15, Lány Ověřená

Naše studnařství nabízí vrtané studny, vyhledání pramene, provedení průzkumného vrtu či prohlubování stávajících studní. Geologické a hydrogeologické průzkumy a vrty, vrty pro zakládání rodinných domů včetně projektové dokumentace studní.

2JIROUT & ŘÍHA s.r.o.

3.7
★★★★★
★★★★★
(3)
Langrova 456, Lázně Bohdaneč Ověřená

Mezi naše služby patří izolace zdiva, řezání a vrtání stavebních konstrukcí. Dále broušení průmyslových podlah, prodej diamantových kotoučů a vrtacích korunek včetně renovace diamantových korunek. Diamantové řezání a jádrové vrtání železobetonu a stavebních materiálů spolu s podřezáváním

3Global - Geo, s.r.o.

Akademika…, Hradec Králové
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná Ověřená

Zaměřujeme se na veškeré geologické práce. Naše hlavní obory jsou hydrogeologie, inženýrská geodezie v investiční výstavbě, vrtné práce, vrtané studny, zátěžové zkoušky a geotechnika. Jsme tým profesionálů s dlouholetou praxí.

4ZEMNÍ PRÁCE, AUTODOPRAVA, STUDNAŘSTVÍ - Jan Málek

3.3
★★★★★
★★★★★
(17)
Bylany 116, Bylany Bezdlužná

Poskytujeme zemní práce, autodopravu, studnařské práce. Vrtání a čištění studní, provádění vodo-instalačních a zemních prací, nabídka služeb veškeré autodopravy. Doplňkové služby : meliorační práce, úprava vod, servisní práce, zhotovování nezámrzných šachtic.

5Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o.

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody (studny, vrty, vrtání studní, hydrogeologie, geologické práce), specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla (tzn. vrty pro tepelná čerpadla, dodávky…

6Bartoš Milan1 pobočka

Provádíme prodej a montáž plastových výrobků, obkládání vnitřních i venkovních interiérů. Geologický průzkum, vrtání studní, pilotáže.

7HYDROGEOLOGIE CHRUDIM spol. s r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Novoměstská 10, Chrudim Bezdlužná

Naše firma se zaměřuje na řešení problematiky včetně návrhů technologie a řízení prací v oblasti hydrogeologie. Dále zajišťujeme vyhledávání a ochranu vodních zdrojů. Likvidace odpadů znečištěnými ropnými látkami, zajišťování zdrojů pro tepelná čerpadla.

8AZURA - AQUA s.r.o.

2.4
★★★★★
★★★★★
(3)
Na Záboří 2511, Pardubice Bezdlužná

Naší hlavní činností je servis čerpadel a čerpací techniky. Dalším oblastí jsou dodávky a odborné instalace široké škály čerpadel, vodáren a posilovacích stanic. Dále nabízíme kompletní zhotovení studní, čištění a provedení čerpacích zkoušek. Do našich poskytovaných služeb dále patří svářečské a…

9Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Píšťovy 820, Chrudim Bezdlužná

Provádíme vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod, sanace zemin a vod, úpravny vody, odstranění staré ekologické zátěže, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace a mnoho dalšího. Dále nabízíme výrobky jako domácí čistírny odpadních vod, jímky,…

10HYDROGEOLOGIE PARDUBICE spol. s r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Jana Palacha 324, Pardubice Bezdlužná

Hydrogeologické průzkumy a posudky pro zakládání a pro zasakování dešťových a odpadních vod z ČOV,studny vč.dokumentace (projekt,posudek), průzkumy znečištění zemin a vod,měření radonu v půdě a v objektech.


Vrty a vrtné práce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Vrty a vrtné práce v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Hlubinné vrty jsou dlouhá důlní díla, která jsou hloubena ve svislém směru. Mohou být hloubena i ve vodorovném a ukloněném směru pod různými úhly od tížnice. Provádí se z průzkumných a provozních důvodů. Cílem průzkumného vrtu je získání geologických a geotechnických informací. Cílem provozního vrtu je vytvoření otvoru pro stavební, geologické, hornické a další účely.

Rozdělení hlubinných vrtů

Geologicko-průzkumné vrty 

Jejich účelem je získání geologických a geotechnických informací. Geologicko-průzkumné vrty slouží pouze po dobu vrtání. Po skončení vrtných prací nemají další funkci, a tak se následně likvidují. Řadí se sem vrty pro geologický průzkum a vrty prováděné v hornictví, jako např. vrty ložiskové, orientační, testovací nebo parametrické.

Provozně-technické vrty 

Cílem provozně-technických vrtů je vytvoření hloubkového vrtu. Svému účelu tento vrt slouží až po dokončení procesu hloubení vrtu. Řadí se sem vrty pro hydrogeologické a hornické účely, vrty v energetice a ve stavebnictví.

 • Vrty ve stavebnictví – injektážní, sanační, pro kotvy, pilotové, mikropilotové, monitorovací, spojovací atd. 
 • Vrty ve vodohospodářství – balneologické, čerpací, pozorovací
 • Vrty v energetice – pro tepelná čerpadla, pro využití geotermální energie
 • Vrty v hornictví – těžební, injektážní, větrací, odvodňovací, hasicí, jámové, záchranné, spojovací atd.

Postup provedení vrtu

 1. Lokalizace vrtu
 2. Přípravné práce
 3. Montáž vrtné soupravy
 4. Vrtání vrtu
 5. Izolace vrstev
 6. Osvojení vrtu
 7. Demontáž vrtné soupravy
 8. Likvidační práce