Vodohospodářské stavby – Jičín

Vodní stavby jsou nezbytné nejen pro jímání, vzdouvání, hromadění, úpravu a čištění vody, ale i k úpravě toků, dopravě po vodě, využívání vodní energie nebo k zamezení záplav. Firmy zabývající se výstavbou vodohospodářských staveb v lokalitě Jičín.

1–10 firem z 12 nalezených Filtry

1ZEPOS RS s.r.o.1 pobočka

3.8
★★★★★
★★★★★
(11)
Libuň 225, Libuň

Provádíme vodohospodářské a dopravní stavby na klíč, zemní práce při výstavbě průmyslových a obytných objektů, ČOV, úpravě vodních toků a nádrží, výstavbě inženýrských sítí, dále specializované zemní práce v lesních porostech a lyžařských areálech.

2OBIS, spol. s r.o.2 pobočky

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
Přibyslavská 200, Nová Paka Bezdlužná

Stavební společnost OBIS, spol. s r.o. byla založena jako nový právní subjekt v roce 1994. Dnes patří stavební společnost OBIS k respektovaným firmám Jičínského regionu a okolí. Realizace staveb městské infrastruktury, vodovodů a kanalizací. Stavby komunikací a staveb pozemních i průmyslových.…

3Stavoka Kosice, a.s. (pobočka Jičín)1 pobočka

3.0
★★★★★
★★★★★
(29)
Ruská 448, Jičín Bezdlužná

Projekce a výstavba vodohospodářských staveb, výstavba inženýrských sítí, pozemní stavitelství, těžba písku, kamenolom, provozování vodovodů a kanalizací.

4Hnízdo Miloň - SIVOKA provádění staveb, zemní práce

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Nemyčeves 90, Jičín Bezdlužná

Provádíme stavby kanalizačních a vodovodních řadů, parkoviště, základy pod stavby, drenáže, čištění svodnic, cesty, jezírka, terénní úpravy. Dále nabízíme vrtání děr pro oplocení, řezání-drážkování betonu a asfaltu, demoliční práce.

5Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.6 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Na Tobolce 428, Jičín Bezdlužná

Vodárenství. Čistíme a dekontaminujeme vodu a půdu.

6Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (pobočka Dětenice)6 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Dětenice 145, Dětenice Bezdlužná

Vodárenství. Čistíme a dekontaminujeme vodu a půdu.

7Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (pobočka Jičín)6 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Revoluční 229, Jičín Bezdlužná

Vodárenství. Čistíme a dekontaminujeme vodu a půdu.

8Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (pobočka Jičín-Holínské Předměstí)6 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Jarošov 390, Jičín Bezdlužná

Vodárenství. Čistíme a dekontaminujeme vodu a půdu.

9Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (pobočka Jičín-Holínské Předměstí -…6 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Na Tobolce 428, Jičín Bezdlužná

Vodárenství. Čistíme a dekontaminujeme vodu a půdu.

10Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (pobočka Jičín-Nové Město)6 poboček

3.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Nábř.Irmy Geisslové…, Jičín Bezdlužná

Vodárenství. Čistíme a dekontaminujeme vodu a půdu.


Vodohospodářské stavby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jičín


Vodohospodářské stavby v lokalitě Jičín – detailní popis

Stavební firmy specializující se na vodohospodářské stavby se zabývají dodávkami účinných řešení pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod. Vodohospodářské stavby slouží pro zajištění úkolů vodního hospodářství. 

Rozdělení vodohospodářských staveb

 • Hydrotechnické – přehrady, vodní elektrárny, jezy, úpravy toků, vodní cesty
 • Zdravotně inženýrské – stavby pro jímání vody, úpravy vody, dopravu vody, odvedení a čištění odpadních vod
 • Hydromeliorační – jedná se především o vodohospodářské stavby využívané v zemědělství pro úpravu vodního režimu v půdě (tzn. odvodnění a závlahy, protierozní opatření, zadržení vody v krajině aj.)

Vodní díla

Jedná se o stavby sloužící ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů a dalším účelům.

 • Přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
 • Stavby, kterými se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 • Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod i staveb k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 • Stavby na ochranu před povodněmi
 • Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
 • Stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích
 • Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 • Stavby odkališť
 • Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 • Studny
 • Stavby k hrazení bystřin a strží
 • Další stavby potřebné k nakládání s vodami