Tunely a podzemní stavby – Východní Čechy

Podzemní stavby se provádějí podle návrhu v přesném trasování nebo situování a v přesném průřezu tak, aby veškeré deformace konstrukce, nadloží i povrchu území byly omezeny. Přehled firem zabývajících se výstavbou podzemních staveb v lokalitě Východní Čechy.

1–10 firem z 12 nalezených Filtry

1ECOTECHNIC, s.r.o. Pardubice

4.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Dašická 1251, Chrudim Bezdlužná Ověřená

Zabýváme se výrobou vybavení pro vstupování do podzemních vodních děl – stupadel do šachet, jímek a vodohospodářských staveb. Nabízíme vám stupadla různých typů, stoupací kapsy, vstupní opory a příslušenství. Součástí našich služeb je montáž stupadel.

2REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o.

Průmyslová 1895/1, Svitavy Bezdlužná Ověřená

Provádíme sanaci betonových konstrukcí, stříkané betony, sanace ČOV, vodojemů, mostů, opěrných zdí, budov, stadionů. Zesilování konstrukcí pomocí technologie Helifix, uhlíkových lamel a tkanin. Tvoříme průmyslové podlahy ve výrobních halách, parkovacích domech, garážích a potravinářských…

3Zeman Luděk

17. listopadu 725, Ústí nad Orlicí Bezdlužná Ověřená

Naše společnost se zabývá poradenstvím a kompletním zajištěním Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany. Rovněž prodáváme přenosné a pojízdné hasící přístroje, požární fotolominiscenční a bezpečnostní značení.

4Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o.

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody (studny, vrty, vrtání studní, hydrogeologie, geologické práce), specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla (tzn. vrty pro tepelná čerpadla, dodávky…

5Povodí Labe, státní podnik4 pobočky

Služby akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Pitných, surových, povrchových, odpadních, technologických a průsakových vod. Dále rozbor sedimentů, plavenin, zemin, odpadů…

6OBIS, spol. s r.o.2 pobočky

Stavební společnost OBIS, spol. s r.o. byla založena jako nový právní subjekt v roce 1994. Dnes patří stavební společnost OBIS k respektovaným firmám Jičínského regionu a okolí. Realizace staveb městské infrastruktury, vodovodů a kanalizací. Stavby komunikací a staveb pozemních i průmyslových.…

7AQUA SERVIS, a.s.

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. V současné době vyrábíme a dodáváme pitnou vodu pro více jak 50 000 obyvatel okresu Rychnov n. Kn. a odvádíme a čistíme…

8Stavební a pece, spol. s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Tovární 1112, Chrudim Bezdlužná

Firma Stavební a pece, spol. s r.o. vznikla v r. 1990. Jsme neustále expandující stavební společností, která v současné době zaměstnává 16 stálých a 11 smluvních pracovníků. Jsme držiteli certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. Naše stěžejní stavební činnosti jsou - rodinné domy na klíč,…

9Obec Třebovice

Třebovice 238, Třebovice u…
Otevřeno do 16:00

Obec Třebovice leží na východě Čech v Pardubickém kraji. Nachází se v okrese Ústí nad Orlicí a má 791 obyvatel. Nachází se na jižním okraji okresu Ústí nad Orlicí hned u hranic s okresem Svitavy. Táhne se v údolí podél řeky Třebovky od hráze rybníku Hvězda. Do okresního města Ústí nad Orlicí je to…

10Mosty Hofman Jan Hofman

Mosty Hofman Jan Hofman, se sídlem Batňovice 245, 542 32, Batňovice, v okrese Trutnov a v kraji Královehradecký kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 1995. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského…


Firmy v dalších lokalitách


Tunely a podzemní stavby v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Mezi podzemní stavby patří tunely (silniční, železniční, podzemních drah, plavební a říční atd.), štoly (vodní tlakové, vodní s volnou hladinou, revizní a únikové, průzkumné atd.), podzemní halové objekty (garáže, hangáry, skladiště, kaverny, nádrže, podzemní čisticí stanice atd.) a dále svislé a úklonné šachty (větrací, dopravní, čerpací, průzkumné atd.).

Rozdělení podzemních staveb

Podle dispozice

  • Liniové podzemní stavby – u tohoto typu jako rozměr převládá délka. Patří sem tunely, štoly a šachty.
  • Plošné podzemní stavby – vodorovné rozměry u nich převládají nad výškou. Jedná se podzemní garáže, skladiště, sportoviště, laboratoře atd.
  • Halové podzemní stavby – označují se i jako velkoprostorové. Disponují velkou půdorysnou plochou a výškou. Jedná se o kaverny, podzemní energetické zásobníky a vojenské objekty. 
  • Kombinované podzemní stavby – jedná se o plošné nebo halové podzemní stavby, které jsou propojené s povrchem systémem liniových podzemních staveb.

Podle způsobu výstavby

  • Ražené podzemní stavby – celá výstavba probíhá v podzemí, obvykle ve větších hloubkách. Nadloží není zasaženo.
  • Hloubené podzemní stavby – výstavba se odehrává v otevřené jámě, obvykle v malé hloubce. Po zhotovení je stavba zasypána. 
  • Kombinované podzemní stavby – realizují se v mělkém předkopu. V prvním kroku se provedou pažicí a nosné svislé konstrukce, v dalším kroku se zhotoví strop na zemní skruži a v posledním kroku jsou dobrány vnitřní prostory při současné úpravě povrchu.
  • Protlačované podzemní stavby – výstavba probíhá pouze v zeminách a v malé hloubce.
  • Speciální podzemní stavby – zahrnují podzemní stavby prováděné spouštěním ketonů, podzemní stavby ražené nebo štítované za přetlaku vzduchu, naplavované a vysouvané konstrukce podzemních staveb atd.
  • Mikrotunelované podzemní stavby – jedná se o ražené nebo protlačované stavby, které mají malý průměr.