Certifikace systémů jakosti a výrobků - Pardubický kraj

1 - 9 firem z 9 nalezených

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.

Pardubice, Jiřího Potůčka 115 kontakt +420 466 416 304

Zkoušení a diagnostika staveb. Laboratorní a polní zkoušky stavebních materiálů. Zavádění systémů OMS, EMS, BOZP dle norem ISO.

web www.uszpce.cz

DOM - ZO 13, s.r.o.

Česká Třebová, Litomyšlská 1637 kontakt +420 465 531 720, (2 pobočky)

Nabídka služeb při posuzování shody. Certifikace, inspekce, zkoušení.

web www.domzo13.cz

Český metrologický institut - Oblastní inspektorát Pardubice

Pardubice, Průmyslová 455 kontakt +420 466 670 728, (11 poboček)

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje služby ve všech základních oblastech metrologie - fundamentální metrologie, uchovávání a rozvoj státních etalonů, výzkum a vývoj v metrologii, přenos jednotek, kalibrace etalonů a pracovních měřidel, egální metrologie, schvalování typu měřidel, prvotní a následné…

web www.cmi.cz

KEZ o.p.s.

Chrudim, Poděbradova 909 kontakt +420 469 625 026

Provádíme certifikace bioproduktů a výrobků použitelných v ekologickém zemědělství. Všichni zemědělci, výrobci a distributoři biopotravin, dovozci ze třetích zemí, výrobci krmiv a rozmnožovacího materiálu v systému ekologického zemědělství jsou povinni řídit se požadavky požadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

web www.kez.cz

QSCC s.r.o.

Vysoké Mýto, Čsl. legií 807/IV kontakt +420 466 330 622, (1 pobočka)

Poradenské středisko pro navrhování systémů jakosti a přípravu firem k certifikaci.

web www.qscc.cz

Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. (pobočka Pardubice)

Přelouč, Hradecká 46 kontakt +420 271 000 011, (3 pobočky)

Certifikujeme systémy řízení ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BOZP, PO. Nabízíme pomoc při získávání dotací ze strukturálních fondů EU.

web www.clpr.cz

Báša Milan, Ing.

Chrudim, Palackého třída 87 kontakt

Poskytování poradenství a konzultací v systémech jakosti. Provádění interních auditů a příprav firem k certifikacím dle norem ISO 9001 a CFCS 1004.

web www.mbasasystemy.webnode.cz

Dubánek Pavel, Ing.

Polička, Haškova 432 kontakt

Poskytujeme poradenství včetně přípravy v oblasti certifikace spotřebitelského řetězce dřeva. Nabízíme zpracování podnikatelských záměrů.

web www.dubanek.cz

Prokopová Iva, Ing.

Pardubice, Lonkova 490 kontakt

Poskytování poradenství v oblasti systémů jakosti a environmentálního managementu.

web www.isofikace.cz