Petr Jiří, Ing.

Vítejte na stránkách rodinné farmy - Farmy Paseky! Naše rodinná farma se nachází na východě Čech v podhůří Orlických hor, poblíž města Dobrušky v místní části Spáleniště – Paseky. Díky tomu dostala naše farma svůj název. Farma se nachází v kopcovité oblasti Dobrušska v nadmořské výšce 360 m.n.m.. pozemky jsou cca na dvanácti katastrálních územích od 320 m.n.m. do 650 m.n.m. Výrobní oblast je zde bramborářsko – obilného typu s převahou mělkých půd jílovitých až hlinitojílovitých. Farmu obhospodařuje již několikátá generace rodiny Petrových. Farmářská rodina hospodařila i za totalitního režimu, kdy obhospodařovala okolo šesti hektarů. Změna režimu farmě prospěla a farma po revoluci doznává zásadních změn. Novodobá historie začíná v roce 1991, kdy se nejstarší syn Ludmily a Jiřího Petrových– Jiří, zaregistroval při studiu jako soukromě hospodařící rolník. Nyní hospodaří farma na 190 ha zemědělské půdy, převázně projaté. Obdělává se 110 ha orné a 80 ha trvalých travních porostů, z toho asi 20 ha pozemků je určeno k pastvě. Většina výměry se nachází v méně příznivé oblasti (LFA) pro klasické hospodaření. Na orné půdě se pěstují převážně krmné plodiny – pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikále ozimé, řepka ozimá, hrách a zhruba na 10 ha se pěstují víceleté krmné směšky (vojtěškové, jetelové). Na farmě je chováno přibližně 30 kusů krav bez tržní produkce mléka (krávy masného typu), ve stádě najdete i červeného býka plemene angus – aberdeen a celkem napočítáte asi 200 kusů skotu. Kromě toho se farma zabývá chovem a výkrmem prasat. Farma Paseky též poskytuje zemědělské a komunální služby pro ostatní farmáře, obce a soukromé osoby. Farma je oprávněna k poskytování akreditovaného poradenství především pro zemědělce.

15041131 ARES
DIČ CZ7105153418
Vznik 1991
Ing. Jiří Petr (majitel)
Jiří Petr, st. (Chov)
Jiří Petr, DiS. (správa webu)
  • Paseky, farma Paseky, farma, pěstování plodin, pěstování krmných plodin, pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikále ozimá, řepka ozimá, hrách, krmné směsi, chov krav, chov skotu, chov prasat, výkrm prasat, zemědělské služby, komunální služby, zpracování projektů PRV, živočišná výroba, produkty živočišné výroby, prodej prasat, prodej živých prasat, prodej býků, prodej jalovic, prodej krav, prodej vepřového masa, prodej vepřových půlek, prodej hovězího masa, produkty rostlinné výroby, rostlinná výroba, senáž, seno, sláma, oves, pěstování pšenice, pěstování ječmene, pěstování řepky, pěstování hrachu, pěstování krmných směsí, pěstování ovsa, poradenské služby v zemědělství, vojtěška, jetel, lisování sena, lisování slámy, senážování, výkrm skotu, sklizeň obilovin, poradenství v zemědělství, práce s manipulátorem, manipulátor