HK CREDIT, spol. s.r.o.

Společnost HK CREDIT spol. s r.o. Vám nabízí následující služby. Oceňování a zpracování znaleckých posudků (oceňování podniků, oceňování movitých a nemovitých věcí, oceňování nehmotného majetku, oceňování finančního majetku, oceňování vkladu do společností a čistého obchodního majetku a oceňování privátních zdravotnických praxí). Ekonomické a finanční poradenství (vypracování podnikatelských záměrů, ekonomické rozbory, vnitropodnikové kalkulace, zpracování žádosti o bankovní úvěry, komplexní zpracování projektu při přeměně společnosti a řízená likvidace společnosti). Vedení účetnictví a činnost účetních poradců (kompletní vedení účetnictví podnikatelských subjektů a neziskových organizací, zpracování mezd a personalistika a zpracování daňových přiznání). Kongresové a konferenční služby (kompletní technické a organizační zajištění odborných akcí, školení, seminářů, konferencí a kongresů). Vydavatelská a nakladatelská činnost (vydávání odborných publikací, sborníků, abstrakt, včetně ISBN).

47473398 ARES
DIČ CZ47473398
Vznik 1992
Telefony 495 218 059
Ing. Josef Michálek (jednatel)
Renáta Michálková (jednatelka)
  • HK Credit, oceňování, znalecké posudky, ekonomické poradenství, vedení účetnictví, zpracování znaleckých posudků, finanční poradenství, činnost účetních poradců, vydavatelská činnost, nakladatelská činnost, oceňování podniku, oceňování movitých věcí, oceňování nemovitých věcí, oceňování nehmotného majetku, oceňování finančního majetku, vypracování podnikatelských záměrů, ekonomické rozbory, vnitropodnikové kalkulace, řízená likvidace společnosti, kompletní vedení účetnictví, zpracování mezd, personalistika, zpracování daňových přiznání, tržní oceňování podniků, zpracování vnitropodnikových kalkulací, zpracování účetních dokladů, kompletní zpracování mezd, příprava měsíčních přehledů, výplatní pásky, zastupování na úřadech, silniční daň, daň z nemovitosti