Ekologie a ekologické služby - Chrudim

1 - 12 firem z 12 nalezených

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Chrudim, Píšťovy 820 kontakt +420 469 682 303

Provádíme sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace. Zhotovíme analýzy rizik, posudky EIA. Vyrábíme čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry. Pořádáme konference, vydáváme odborné…

web www.ekomonitor.cz, www.cisticka-odpadnich-vod.eu

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Chrudim III, Píšťovy 820 kontakt +420 469 681 495, (4 pobočky)

Jsme akreditovaná analytická laboratoř provádějící odběry a následné rozbory všech druhů vod, odpadů, zemin a plynných vzorků. Laboratoř je také držitelem autorizace k měření emisí, vydané Ministerstvem životního prostředí, obdržela Pověření ČOI, je držitelem Povolení pro měření radonu ve vodě a…

web www.bioanalytika.cz

Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o.

Chrudim, Čs. armády 237 kontakt +420 728 920 496

Společnost Vodní zdroje - vrtné práce je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody (studny, vrty, vrtání studní, hydrogeologie, geologické práce), specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla (tzn. vrty pro tepelná čerpadla, dodávky…

web www.vzvp-vrty.cz

Pavlík Richard

Hlinsko, Rokycanova 899 kontakt +420 469 314 076

Nabídka metodického poradenství či komplexní správy ekologické agendy podniku.

web www.zivotni.prostredi.cz

KEZ o.p.s.

Chrudim, Poděbradova 909 kontakt +420 469 625 026

Provádíme certifikace bioproduktů a výrobků použitelných v ekologickém zemědělství. Všichni zemědělci, výrobci a distributoři biopotravin, dovozci ze třetích zemí, výrobci krmiv a rozmnožovacího materiálu v systému ekologického zemědělství jsou povinni řídit se požadavky požadavky zákona č. 242/200…

web www.kez.cz

Autokomplex Rozhovice - ekologická likvidace vozidel

Rozhovice, Rozhovice 100 kontakt +420 724 959 999

Autoservis, pneuservis, prodej nových i použitých pneumatik, prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace autovraků.

web www.vrakrozhovice.cz

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

Chrudim, Široká 31 kontakt +420 469 813 486

Nabídka ekologického výukového programu a služeb v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provoz osvětového a poradenského ekocentra a knihovny.

web www.zelenydum.estranky.cz

Společnost přátel Železných hor

Heřmanův Městec, Konopáčská 409 kontakt +420 469 696 267

Společnost vydává tiskoviny o chráněné krajinné oblasti Železné hory.

web zobrazit více informací

Ekologické centrum EKO-LAND.EU, o.s.

Chrudim III, Podhůra 603 kontakt

Provozování ekologického centra pro environmentální vzdělávání dětí a mládeže.

web www.eko-land.eu

Novák Otakar

Ronov nad Doubravou, Pod Rybníkem 405 kontakt +420 469 690 744

Poskytujeme služby v oblasti lesnictví, školkařství, vodohospodářství, revitalizací, ekologických činností a péče o krajinu.

web www.lesrevit.euweb.cz

Státní rostlinolékařská správa (pobočka Chrudim IV)

Chrudim IV, Poděbradova 909 kontakt +420 724 248 906, (38 poboček)

Odborná rostlinolékařská činnost, ochrana rostlin a rostlinných produktů a mechanizační prostředky.

web www.srs.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (pobočka Nasavrky)

Nasavrky, Náměstí 317 kontakt +420 469 326 500, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.zeleznehory.ochranaprirody.cz