Umělecké terapie – Východní Čechy

Terapie uměním se využívá při léčbě psychických poruch, potíží v sociálním kontaktu, při léčbě závislostí, u dětí s poruchami učení nebo hyperaktivitou. Přehled center uměleckých terapií v lokalitě Východní Čechy.

1–2 firem z 2 nalezených Filtry

1Příhodová Rashi Irena

Už jako malá jsem cítila, že tady na zemi mám nějaké poslání. Stále mě to někam táhlo, ale nevěděla jsem kam.Věděla jsem jen, že ten úkol je, že existuje. Často se mi stávalo, že mi úplně neznámí lidé svěřovali své nejtajnější smutky, zklamání a bolesti. Vyslechla jsem je, ale věděla jsem, že je to…

2Ladislava Šimková

Zakázková, vlastenecká, ale i duchovní tvorba nejen v oblasti šití, ruční tvorby ze široké škály materiálů, ale také poskytování služeb a podpora domácích firem, pořádání akcí


Umělecké terapie – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Umělecké terapie v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Do uměleckých terapií patří čtyři hlavní terapeutické obory: 

Arteterapie

Arteterapie je léčba výtvarným uměním. Jedná se o léčebný postup, který využívá výtvarný projev k ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Arteterapie využívá kresbu, malbu, koláž, práci s hlínou aj.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčba hudbou. Využívá se k léčbě komunikace, adaptability, neuróz, ale i ke zmírnění bolesti, úzkosti nebo strachu.

Dramaterapie

Dramaterapie je léčba divadelním uměním. Využívá se k dosažení symptomatické úlevy, ke zmírnění důsledků psychických poruch nebo sociálních problémů.

Tanečně – pohybová terapie

Tanečně – pohybová terapie je léčba pohybem. Cílem této terapie je dosažení emoční a fyzické integrace jedince, vědomí vlastního těla, zvládání napětí v těle, úzkosti nebo stresu.

Studium uměleckých terapií nabízejí některé vybrané školy. Terapeutické obory pořádají své vlastní výcviky, kurzy nebo workshopy.

Mezinárodní asociace uměleckých terapií

MAUT je konfederace sdružující asociace, pracoviště, odborníky, studenty a zájemce o umělecké terapie.