Adiktologické ambulance – Pardubický kraj

Adiktologie je transdisciplinární vědní obor zabývající se prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Přehled adiktologických ambulancí v lokalitě Pardubický kraj.

V obci Jedlová nebylo nic nalezeno. Podívejte se na firmy v okrese Svitavy.
V okrese Svitavy nebylo nic nalezeno. Podívejte se na firmy v kraji.

Adiktologické ambulance – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Adiktologické ambulance v lokalitě Pardubický kraj – detailní popis

Klinika adiktologie

Součástí kliniky adiktologie je:

 • Ambulance pro alkoholové závislosti
  Nabízíme vám ambulantní léčbu závislosti na alkoholu. Poskytujeme individuální nebo skupinovou terapii, psychiatrickou péči a léčbu duálních diagnóz.
 • Ambulance pro nealkoholové závislosti
  Nabízíme vám ambulantní léčbu závislosti na kouření (tabák, e-cigarety), na drogách (pervitin, kokain), na opiátech (tramadol, kodein, heroin) a dalších látkách jako stimulanty, sedativa nebo hypnotika. Zabýváme se také léčbou behaviorální závislosti (patologické hráčství neboli gambling, nadměrné používání internetu, závislost na sociálních sítí).
 • Ambulance dětské a dorostové adiktologie
  Poskytujeme komplexní adiktologickou péči dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, ale i nelátkovými závislostmi (závislost na počítačových hrách).
 • Centrum substituční léčby
  V centru substituční léčby vám nabízíme metadonový substituční program. Cílem programu je dodržování abstinence od ilegálních drog a alkoholu.
 • Lůžkové oddělení
  Poskytujeme lůžkové oddělení pro ženy, lůžkové oddělení pro muže a detoxifikační jednotku.

Chcete přestat s kouřením nebo potřebujete poradit ohledně odvykání kouření svých blízkých? Kontaktujte Národní linku pro odvykání kouření.

Potřebujete poradit v oblasti závislostí? Využijte poradenství Online adiktologické poradny.