Adiktologické ambulance – Východní Čechy

Adiktologie je transdisciplinární vědní obor zabývající se prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Přehled adiktologických ambulancí v lokalitě Východní Čechy.

1–2 firem z 2 nalezených Filtry

1MUDr. Radoslav Mindžák - Gynekologicko-porodnická ordinace

4.4
★★★★★
★★★★★
(1)
K Sokolovně 309/1B, Hradec Králové… Bezdlužná

Soukromá gynekologicko-porodnická ordinace poskytující komplexní péči. Soukromá specializovaná sexuologická ordinace zabývající se sexuologickými problémy žen, mužů a partnerskými problémy. Soukromá psychiatrická ordinace, poskytující komplexní péči.

2Sdružení pro všeobecné služby Anonymních Alkoholiků - Česká republika, z.s.

4.9
★★★★★
★★★★★
(7)
Ambrožova 729, Hradec Králové Bezdlužná

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu.


Adiktologické ambulance – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Adiktologické ambulance v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Klinika adiktologie

Součástí kliniky adiktologie je:

 • Ambulance pro alkoholové závislosti
  Nabízíme vám ambulantní léčbu závislosti na alkoholu. Poskytujeme individuální nebo skupinovou terapii, psychiatrickou péči a léčbu duálních diagnóz.
 • Ambulance pro nealkoholové závislosti
  Nabízíme vám ambulantní léčbu závislosti na kouření (tabák, e-cigarety), na drogách (pervitin, kokain), na opiátech (tramadol, kodein, heroin) a dalších látkách jako stimulanty, sedativa nebo hypnotika. Zabýváme se také léčbou behaviorální závislosti (patologické hráčství neboli gambling, nadměrné používání internetu, závislost na sociálních sítí).
 • Ambulance dětské a dorostové adiktologie
  Poskytujeme komplexní adiktologickou péči dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, ale i nelátkovými závislostmi (závislost na počítačových hrách).
 • Centrum substituční léčby
  V centru substituční léčby vám nabízíme metadonový substituční program. Cílem programu je dodržování abstinence od ilegálních drog a alkoholu.
 • Lůžkové oddělení
  Poskytujeme lůžkové oddělení pro ženy, lůžkové oddělení pro muže a detoxifikační jednotku.

Chcete přestat s kouřením nebo potřebujete poradit ohledně odvykání kouření svých blízkých? Kontaktujte Národní linku pro odvykání kouření.

Potřebujete poradit v oblasti závislostí? Využijte poradenství Online adiktologické poradny.