Marketingový průzkum, výzkum trhu - Východní Čechy