Poradenství – Lány okres Chrudim

Poradenství je odborná a profesionální činnost zaměřená na pomoc lidem při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení vlastního problému. Přehled občanského práva v lokalitě Lány.

1–10 firem z 168 nalezených Filtry

1Brodský Petr

1.4 km Třibřichy 5, Třibřichy Bezdlužná

Oceňování a odhady nemovitostí.

2Beran Rudolf, Ing.

Nabídka služeb koordinátora BOZP na stavbách. Odhady a oceňování nemovitostí. Technický dozor investora, poradenství a služby ve stavebnictví.

3Kočí Zdeňka Ing.

2.8 km Vaňkova 1353, Chrudim Bezdlužná

Nabízím překlad do italštiny v celé České republice. Paní Zdeňka Kočí poskytuje komplexní překlad z italštiny a tlumočení v italském jazyce pro středně velké, velké podniky a pro soudy. V tomto oboru se paní Kočí pohybuje již více jak dvacet let.

4Nekvapilová Soňa

4.6
★★★★★
★★★★★
(9)
3.5 km Erbenova 383, Chrudim IV

Nabízíme překlady z anglického, německého, francouzského, ruského a španělského jazyka.

5KURZY ZEBRA, s.r.o.2 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(9)
3.6 km Erbenova 383, Chrudim Bezdlužná

Vyučujeme: angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu, a španělštinu. Je to možné i v malých skupinkách 4 - 5 lidí. Dále nabízíme konverzace s rodilým mluvčím, kurzy pro děti. Je možná individuální a firemní výuka, kurzy komunikace, překlady a tlumočení i se soudním ověřením.

6Jiruška Milan, Ing.

3.8 km Jiráskova 1265, Chrudim IV Bezdlužná

Poskytování finančního poradenství.

7PETRSOFTWARE s.r.o.

3.9 km Přemysla Otakara 477, Chrudim Bezdlužná

Nabízíme kompletní hardwarové zařízení. Naše služby zajišťují dodávky počítačových sestav, tiskáren i spotřebního materiálu. Samozřejmostí je servis a opravy výpočetní techniky. Jsme schopni vybudovat nebo rozšířit stávající počítačové sítě a to jak drátové tak i bezdrátové. Prodej veškerého…

8CONSULT s.r.o.1 pobočka

4.0 km Městské sady 274, Chrudim Bezdlužná

Ekonomické služby: -vedení účetnictví podvojné,jednoduché -ekonomické poradenství -automatizované zpracování dat* -zpracování daňového přiznání -obchodní a zprostředkovatelská činnost. Výroba,distribuce: -vánoční a novoroční přání-komplexní servis.

9Čermáková Galina Ing.

4.0 km Rooseveltova 595, Chrudim Bezdlužná

Vedení účetnictví, účetní poradenství.

10Koudelková Olga, Ing.

4.0 km Přemysla Otakara 370, Chrudim Bezdlužná

Provádíme oceňování nemovitého majetku. Poskytujeme realitní služby.


Poradenství – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Chrudim


Poradenství v lokalitě Lány – detailní popis

Občanská poradna

Služba je určena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cílovou skupinou občanských poraden jsou: rodiny s dětmi, osamělí rodiče, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, osoby se zdravotním postižením, senioři, národnostní menšiny, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti nebo oběti domácího násilí. Občanské poradny poskytují klientům informace, rady a pomoc. Mezi zásady občanských poraden patří: bezplatnost, nezávislost, nestrannost a diskrétnost

Oblasti poradenství

 • Sociální dávky – dávky hmotné nouze a státní sociální podpory
 • Sociální služby – sociální poradenství, služby sociální péče a prevence
 • Sociální pojištění – důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • Problematika zadlužování občanů – rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků 
 • Bydlení – bydlení na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení
 • Veřejná správa – sociálně právní ochrana dětí, ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele – smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele
 • Ochrana základních práv a svobod – Listina základních práv a svobod
 • Občanskoprávní vztahy – podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo
 • Občanské soudní řízení – exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky
 • Rodina a mezilidské vztahy – vznik nebo zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnost
 • Pracovně-právní vztahy – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zdravotní pojištění a zdravotnictví – práva a povinnosti pacientů
 • Trestní právo – trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých
 • Daně a poplatky – daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky
 • Školství a vzdělávání
 • Právní systém ČR 
 • Právní systém EU

Asociace občanských poraden

Finanční poradenství

Finanční poradci poskytují odborné poradenské služby v oblasti financí fyzickým i právnickým osobám. Poradci poskytují klientům odborné a profesionální doporučení, jak nejlépe nakládat se svými financemi, jak hospodařit s finančními prostředky nebo jak investovat své finanční prostředky.

Služby finančních poradců

 • Bankovní produkty – bankovní účty, spořící účty
 • Financování bydlení – stavební spoření, hypoteční úvěr
 • Půjčky a úvěry – konsolidace
 • Investování – investiční produkty
 • Životní pojištění – typy životního pojištění
 • Neživotní pojištění – typy neživotního pojištění
 • Zajištění na penzi – penzijní spoření

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství nabízí poradenské služby zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu nebo na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Kariérní poradenství 

Rodinné poradenství

Poradny pro rodinu poskytují odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných nebo mezilidských vztazích. Těmto klientům poskytují také psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. Poradny pro rodinu poskytují své služby i v oblasti náhradní rodinné péče.

Nabídka služeb poraden pro rodinu

 • Partnerské, předmanželské a manželské poradenství
 • Rodinné poradenství  
 • Rodinná terapie
 • Rozvodové a porozvodové poradenství
 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Psychologická pomoc v krizových životních situacích
 • Poradenství v oboru závislosti
 • Sociální poradenství a sociálně-právní poradenství

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Potřebujete pomoc právníka, ale nemáte na něj peníze? Podívejte se v kterých případech vám ho zaplatí stát.