Holterovské vyšetření – Východní Čechy

Holterovské vyšetření je diagnostická metoda, která slouží k monitorování srdeční činnosti pacienta po dobu několika dnů. Tento typ vyšetření se provádí pomocí malého přístroje, který se nazývá holter.


Firmy v dalších lokalitách


Holterovské vyšetření v lokalitě Východní Čechy – detailní popis

Ten se připevní k pacientovi na hrudník a zaznamenává srdeční tep a další parametry, jako jsou například změny srdečního rytmu, frekvence a intervalů mezi srdečními stahy.

Holterovské vyšetření se provádí v rámci kardiologického vyšetření a je vhodné pro pacienty, kteří trpí srdečními chorobami, jako jsou například arytmie, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání nebo hypertenze. Toto vyšetření umožňuje lékařům získat detailní informace o srdeční činnosti pacienta, které jsou důležité pro stanovení diagnózy a následné léčby.

Holterovské vyšetření se provádí v ambulantním prostředí a trvá obvykle několik dnů. Pacient si holter připevní na hrudník a nosí ho po dobu 24 až 72 hodin. Během této doby by měl pacient vést běžný životní styl a zaznamenávat si všechny aktivity, které vykonává. Po skončení vyšetření se holter odebere a data se přenesou do počítače, kde jsou analyzována.

Výhody holterovského vyšetření jsou zřejmé. Tento typ vyšetření umožňuje lékařům získat detailní informace o srdeční činnosti pacienta, které jsou důležité pro stanovení diagnózy a následné léčby. Holterovské vyšetření je také neinvazivní a bezbolestné, což znamená, že pacienti nemusí podstupovat žádné nepříjemné procedury.

v oblasti Východní Čechy je možné absolvovat holterovské vyšetření v rámci kardiologického vyšetření. Pacienti se mohou obrátit na místní kardiologickou ordinaci, kde budou vyšetřeni a případně jim bude doporučeno holterovské vyšetření. v oblasti Východní Čechy jsou k dispozici moderní diagnostická zařízení a kvalifikovaní lékaři, kteří jsou schopni poskytnout pacientům nejlepší péči.

Výhody holterovského vyšetření:

- Detailní informace o srdeční činnosti pacienta
- Pomoc při stanovení diagnózy a následné léčby
- Neinvazivní a bezbolestné vyšetření

Postup holterovského vyšetření:

1. Připevnění holteru na hrudník pacienta
2. Monitorování srdeční činnosti po dobu 24 až 72 hodin
3. Zaznamenávání aktivit pacienta
4. Odebrání holteru a přenesení dat do počítače
5. Analýza dat lékařem

v oblasti Východní Čechy je možné absolvovat holterovské vyšetření v rámci kardiologického vyšetření.