Hejna Zdeněk

Provádění znaleckých posudků administrativních cen pro daňové účely a odhadů obvyklých tržních ocenění nemovitostí (objektů obytných, průmyslových i zemědělských, porostů a pozemků) pro dědická řízení, jednání s finančními ústavy za účelem zástavy nemovitostí, pro insolvenční řízení, převody nemovitostí ap. Komplexní pomoc při prodeji, koupi nebo zástavě nemovitosti.

18866239 ARES
Vznik 1991
Telefony 602 408 124
Zdeněk Hejna (majitel)
  • znalecké posudky, odhady, znalci, odhadci, oceňování nemovitostí, soudní znalec, znalecké posudky na nemovitosti, tržní odhady hodnoty nemovitostí, vypracování smluv o převodech nemovitostí, zjištění cen nemovitostí, zjištění hodnot nemovitostí, odhady pro vyřízení dědictví, posudky pro vyřízení dědictví, vypracování smluv pro převody nemovitostí