Mgr. Znojemský Miloš - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Naše advokátní kancelář se zabývá především občanským právem, rodinným právem, obchodním právem, insolvenčním řízením, trestním právem, převody nemovitostí, vymáháním náhrad za škody způsobené na zdraví, porušení práva na ochranu osobnosti. Kontakty a adresu na naši kancelář naleznete na internetových stránkách.

66251648 ARES
Vznik 2002
Mobily 776 575 839
  • Mgr. Znojemský Miloš, advokát, advokátní služby, právní poradenství, občanské právo, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, převody nemovitostí, pracovní právo, vymáhání pohledávek, zastupování v soudním řízení, zastupování v exekučním řízení, insolvenční právo