ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Jasná Jana JUDr.

Poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského (smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí, prodeje bytů, majetková vypořádání, zastupování v soudních sporech, vymáhání pohledávek atp.) v oblasti práva rodinného (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné, řešení bytových otázek), v oblasti práva trestního (konzultace, zastupování v trestním řízení) a obchodního (právní pomoc drobným podnikatelům, sepisování smluv, vymáhání pohledávek, sepis insolvenčních návrhů, zastupování v insolvenčním řízení).

66212596 ARES
DIČ CZ66212596
Vznik 1992
Telefony 490 520 578
Mobily 606 607 700
  • JUDr. Jasná Jana, advokátní kancelář, advokát, advokátní služby, právní kancelář, občanské právo, rodinné právo, trestní právo, právní poradenství, právní služby, vymáhání pohledávek, sepisování smluv, právní zastupování