Mgr. Zuzana Luňáková - AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE

Agentura domácí péče zajišťuje celodenní zdravotní a sociální péči, ošetřovatelskou službu o seniory, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné. Naše pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytujeme možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Ctíme morální hodnoty a přistupujeme vždy individuálně a s péčí ke každému nemocnému.

63213206 ARES
Vznik 1996
Telefony 494 661 062
Mgr. Zuzana Luňáková (majitelka)
  • Agentura domácí péče, asociace domácí péče české republiky, domácí péče, pečovatelská péče, ošetřovatelská služba, sociální poradenství, pečovatelé, ošetřovatelé, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rozvozy jídla, půjčovna kompenzačních pomůcek, penzion pro seniory