Multiaqua spol. s r.o.

Projektová činnost v investiční výstavbě. Řešení vodárenských systémů .

60113111 ARES
DIČ CZ60113111
Vznik 1993
Marcela Pavlíčková (ředitelka společnosti)
  • projekty, projekce, inženýrská činnost, inženýrské sítě, stavby, vodní hospodářství, liniové stavby, vodovody, kanalizace, ekologická zařízení, čov, čistírny odpadních vod, územní plány, ekologie, protipovodňová opatření, protierozní opatření