PREFA PRODUKT s.r.o.

Zaměřujeme se na prodej stavebních dílců, výrobu betonových dílců a betonářského zboží, výrobu železobetonových dílců. Opěrné stěny a silážní žlaby, silniční panely, opěrné prvky, energokanály a zákrytové desky. Kontakty a aktuality naleznete na našich internetových stránkách.

25952137 ARES
DIČ CZ25952137
Vznik 2001
Telefony 603 481 582
Mojmír Malý (jednatel)
František Jetonický (společník)
  • stavební dílce, betonářské zboží, stropní konstrukce, stropy, desky, překlady, teréní úpravy, ploty, silniční panely, opěrné stěny, inženýrské, dopravní stavby, sítě, elektrokanály, kolektory, zemědělské, silážní žlaby, skruže, betonová svodidla, zatravňovací panely, zákrytové desky