ZUŠ Karla Malicha Holice

Na Základní umělecké škole Karla Malicha nabízíme žákům 4 studijní obory – hudební obor, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor. Více informací o jednotlivých oborech se dozvíte na našich webových stránkách.

48159760 ARES
Vznik 1996
Telefony 466 682 166
Sociální sítě facebook.com
Mgr. Art. František Macháč (ředitel)
  • Základní umělecká škola, ZUŠ Karla Malicha, ZUŠ, BaŠaPa, Maximix, Malicháček, dechové orchestry, smyčcové orchestry, kytarové orchestry, pěvecké sbory, Malichor, hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně dramatický obor
  • Poskytujeme základní umělecké vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. 

    Studium hudebního oboru probíhá formou individuální výuky. Je realizován přípravným studiem (1-2 roky), základním studiem prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně.

    Studium výtvarného oboru probíhá formou kolektivní výuky ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků 1× týdně v rozsahu 2–3 lekce.

    Žáci tanečního oboru se učí zejména základům současného, klasického a lidového tance. 

    Literárně dramatický obor je zaměřen zejména na dramatické etudy rozvíjející dětskou fantazii, slovní a herecký projev nebo pantomimické vyjadřování a improvizaci.